Shtohen ambientet e reja në “Time Center”…:)

#TimeCenter ndrrameebukur #KampusiVeror

Shijo ditët magjike të pushimeve verore tek Ëndrra më e bukur…

Ambiente të reja në “Time Center”…

Duke filluar nga dita e Hënë dt. 19 Qershor infrastukturës organizative të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” në Programin e Kampusit Veror i shtohen edhe ambientet e reja te Palestrës Sportive…  

Çdo gjë është gati…