Fillon Sezoni i Ri Akademik! :)

NEW!!!

Të mësosh kurrë nuk është vonë…

NGA SOT, DT. 3 SHTATOR 2018, FILLON ZYRTARISHT SEZONI I RI AKADEMIK NË INSTITUCIONIN ARSIMOR PROFESIONAL “TIME CENTER”…

SUPER SUPER SURPRIZA NA PRESIN!!! KY ËSHTË VITI I 5-VJETORIT….

Të zgjeruar me ambjentet më komode e moderne, me metodat më profesionale, me një staf prestigjoz dhe të kualifikuar, bashkuar me çmimet më të arsyeshme në treg, për të gjithë të interesuarit Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” ofron Programe Studimi dhe Përgatitje Profesionale në fusha të ndryshme të Dijes, Arsimimit, Aftësimit dhe Zanatit.

Sistemi i Programeve të Studimit në “Time Center”, zhvillohet duke përdorur metodat, kurrikulat dhe udhëzimet më të fundit mësimore të botuara nga Institucionet Arsimore më profesionale në botë, të ndërtuara sipas standarteve të ekselencës akademike bashkuar me Programet e Udhëzimet e Miratuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit e Republikës së Shqipërisë.

Në “Time Center” ju do të gjeni këto Programe Studimi:

1. Cikli Kopësht (03-05 vjeç),
2. Cikli ParaShkollor (05-07 vjeç),
3. Studim PasShkollor (07-12 vjeç).

4. Kampus Veror (03-12 vjeç).

5. Gjuhë të Huaja:
– Anglisht,
– Frengjisht,
– Gjermanisht,
– Italisht,
– Shqip,
– Turqisht,
– Rusisht,
– Greqisht,
– Bullgarisht,
– Spanjisht,
– Suedisht,
– Kineze,
– Izraelite.

6. Kompjuter:
– Programet Bazë,
– Programet Grafikë-Design,
– Programet Inxhinierike,
– Programet Ekonomike.

7. Aftësim Profesional:
– Përgatitje dhe Asistencë Teknike për Mekanikë,
– Përgatitje dhe Asistencë Teknike për Elektrikë, Elektronikë, IT,
– Përgatitje dhe Asistencë Teknike për Fotografë dhe Kameramanë,
– Përgatitje dhe Asistencë Teknike për Saldatorë,
– Robotikë Bazë,
– Austronautikë & Hapsirë Bazë.

8. Mundësi Studimi:
– Kurse përgatitore për mësimin e Programeve të Minimaturës Shtetërore:
– Matematikë,
– Gjuhë-Letërsi,
– Gjuhë e Huaj,
– Lëndë Ndihmëse. (Fizikë, Kimi, Aftësim Teknologjik, Biologji, etj).

– Kurse përgatitore për mësimin e Programeve të Maturës Shtetërore:
– Provimet e detyrueshme,
– Gjuhët e huaja,
– Lëndët me zgjedhje,
– Lëndë Ndihmëse. (Fizikë, Kimi, Aftësim Teknologjik, Biologji, etj).

– Kurse Pikturë,
– Kurse të Veglave Muzikore,
– Kurse Sportive (Futboll).

9. Marrdhënie me Publikun:
– Formati: “Public Speaking”,
– Formati: “Town Hall Meeting”,
– Formati: “Role Speaking”,
– Formati: “Talk Show”.

10. Përgatitje për Testimet dhe Kualifikimet Kombëtare e Ndërkombëtare:

– Trinity Exams:
– GESE – Graded Examinations in Spoken English. Grade 1- Grade 12,
– SEW – Spoken English for Work. SEW B1, SEW B2, SEW B2+, SEW C1,
– ISE – Integrated Skills in English. ISE 0, ISE I, ISE II, ISE III, ISE IV.

– Michigan Test – CaMLA:
– YLTE – Young Learners Test of English,
– MET (A2-C1) – Michigan English Test,
– MELAB (B1-C1) – The Michigan English Language Assessment Battery,
– ECCE (B2) – Examination for the Certificate of Competency in English,
– ECPE (C2) – Examination for the Certificate of Proficiency in English,
– BCCE (B1) – Basic Communication Certificate in English,
– EPT – Testi Institucional.

– University of Cambridge:
– KET – (A1-B1 CEFR),
– PET – (A2-B2 CEFR),
– FCE – (B1-C1 CEFR),
– CAE – (B2-C2 CEFR),
– CPE – (C2 CEFR).

– EIPASS – European Informatics Passport:
– EIPASS PROGRESSIVE,
– EIPASS TEACHER,
– EIPASS LAB,
– EIPASS LIM,
– EIPASS WEB,
– EIPASS CAD,
– EIPASS SANITA DIGITALE,
– EIPASS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
– EIPASS 7 MODULES,
– EIPASS JUNIOR,
– EIPASS BASIC,
– EIPASS ONE, etj.

– ALPHA WEB (IMB Production).

– TOEFL,
– TOEIC,
– IELTS,
– SAT,
– CELI,
– DELF,
– DALF.

Ju mirëpresim!!!