TIME EMPIRES OF THE MIND

“The Empires of the Future are the Empires of the Mind…”
Winston Churchill

“Perandoritë e së Ardhmes janë Perandoritë e Mendjes…”
Winston Churchill

winston-churchill