AFTËSIM PROFESIONAL

Të mësosh kurrë nuk është vonë…
Marrja e një zanati profesional, mundësi e mirë për të ardhmen…

Kjo paketë ofrohet si një paketë ndihmëse për të gjithë nxënësit e Shkollave të Mesme Profesionale të cilët i kryejnë si lëndë studimi shumë prej lëndëve të zanatit, për studentët e Ciklit të Lartë Universitar të cilët kryejnë studimet e tyre në një nga këto lëndë dhe gjithashtu për të gjithë ato që dëshirojnë të fitojnë një zanat.

Duke ndërthurur bashkëveprimin Teori-Praktikë, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” ju ofron mundësinë e aftësimit profesional në një zanat që ju jep një mundësi më të mirë për të ardhmen.

– Në këtë paketë përfshihet studimi në Programet:

– Përgatitje dhe Asistencë Teknike për Mekanikë.
– Përgatitje dhe Asistencë Teknike për Elektrikë, Elektronikë, IT.
– Përgatitje dhe Asistencë Teknike për Fotografë dhe Kameramanë.
– Përgatitje dhe Asistencë Teknike për Saldatorë.

Programet janë të ndërtuara me leksione teorike dhe praktike të cilat do të ndihmojnë studentin të aftësohet në një nga fushat përkatëse, duke zotëruar konceptet bazë teorike dhe aftësimin praktik për të filluar punë. Në përfundim të Programit, në varësi të studimit dhe punës së tij vetjake bashkuar me konsulencën e instruktorëve përkatës, studenti do të jetë i aftë të vërë në përdorim zanatin e fituar si edhe të zotërojë një përgatitje bazë teorike në lëndët e zanatit.

1010199_304389626409772_8289822607331748379_n