Misioni

Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” në të gjithë tërësinë e tij është konceptuar si një unitet i bashkuar njerëzish dhe kompaktësie që besojnë tek vizioni Europian i edukimit, shkollimit dhe kulturës vetjake.

 “Time Center” është një Insitucion Arsimor Profesional laik, pa dallim bindjeje politike, fetare, ideje e gjykimi diskriminues racor dhe gjinor, që njeh dhe respekton rregullat dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë…

Moto:

“Të mësosh kurrë nuk është vonë…”

Synimi:

“Të besojmë në fuqinë e ndryshimit, të edukojmë qytetarin e nesërm dhe të investojmë sot për të.”

14225561_602992956549436_8668058966983348587_n
* Foto: “Time on Time…” – Shtator 2016.13920941_589943297854402_3206717678356550681_n* Foto: “Të mësosh kurrë nuk është vonë…” – Dedikim artistik, dhuratë për Institucionin nga Iva Kullolli Hyka,
15 Shkurt 2014.