Portofoli/Album


* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një pjesë e nxënësve të Kampusit Veror në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” vizitojnë Sheshin “Skënderbej”… – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një pjesë e nxënësve të Kampusit Veror në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” vizitojnë Sheshin “Skënderbej”… – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një pjesë e nxënësve të Kampusit Veror në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” vizitojnë Sheshin “Skënderbej”… – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një pjesë e nxënësve të Kampusit Veror në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” vizitojnë Sheshin “Skënderbej”… – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një pjesë e nxënësve të Kampusit Veror në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” vizitojnë Sheshin “Skënderbej”… – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një pjesë e nxënësve të Kampusit Veror në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” vizitojnë Sheshin “Skënderbej”… – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një pjesë e nxënësve të Kampusit Veror në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” vizitojnë dhe njihen me Mozaikun e Tiranës… – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një pjesë e nxënësve të Kampusit Veror në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” vizitojnë dhe njihen me Mozaikun e Tiranës… – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një moment nga festimi i ditëlindjes së një prej nxënësve të Kampit Veror, Noel Grabovari. – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një moment nga festimi i ditëlindjes së një prej nxënësve të Kampit Veror, Noel Grabovari. – Qershor 2017.

* Foto: Ambiente të reja në “Time Center”… Duke filluar nga dita e Hënë dt. 19 Qershor, infrastukturës organizative të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” në Programin e Kampusit Veror i shtohen edhe ambientet e reja të Palestrës Sportive… Në foto momente argëtimi në Palestrën Sportive… – Qershor 2017.

* Foto: Ambiente të reja në “Time Center”… Duke filluar nga dita e Hënë dt. 19 Qershor, infrastukturës organizative të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” në Programin e Kampusit Veror i shtohen edhe ambientet e reja të Palestrës Sportive… Në foto momente argëtimi në Palestrën Sportive… – Qershor 2017.

* Foto: Ambiente të reja në “Time Center”… Duke filluar nga dita e Hënë dt. 19 Qershor, infrastukturës organizative të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” në Programin e Kampusit Veror i shtohen edhe ambientet e reja të Palestrës Sportive… Në foto momente argëtimi në Palestrën Sportive… – Qershor 2017.

* Foto: Ambiente të reja në “Time Center”… Duke filluar nga dita e Hënë dt. 19 Qershor, infrastukturës organizative të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” në Programin e Kampusit Veror i shtohen edhe ambientet e reja të Palestrës Sportive… Në foto momente argëtimi në Palestrën Sportive… – Qershor 2017.

* Foto: Ambiente të reja në “Time Center”… Duke filluar nga dita e Hënë dt. 19 Qershor, infrastukturës organizative të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” në Programin e Kampusit Veror i shtohen edhe ambientet e reja të Palestrës Sportive… Në foto momente argëtimi në Palestrën Sportive… – Qershor 2017.
* Foto: Ambiente të reja në “Time Center”… Duke filluar nga dita e Hënë dt. 19 Qershor, infrastukturës organizative të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” në Programin e Kampusit Veror i shtohen edhe ambientet e reja të Palestrës Sportive… – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një moment nga argëtimi i një pjese prej vogëlushëve të Kampit Veror. “Water Game”… – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një moment nga argëtimi i një pjese prej vogëlushëve të Kampit Veror. “Water Game”… – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një moment nga argëtimi i një pjese prej vogëlushëve të Kampit Veror. “Water Game”… – Qershor 2017.

* Foto: Të mësosh kurrë nuk është vonë… Të njohim VLERAT E HESHTURA dhe HERONJTË E JETËS! Fëmijët e Kampusit Veror vizitojnë Repartin e Zjarrfikseve dhe asistojnë drejtpërdrejtë edhe në një rast reagimi pas një alarmi të ardhur në zyrat e këtij reparti… Gjithashtu nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” pasi u njohën me Heronjtë e Jetës dhe pasi vizituan të gjitha sektoret e ambientet e Institucionit të Drejtorise së Zjarrfikseve asistuan edhe në një stërvitje të përbashkët midis Ndihmës së Shpejtë dhe Zjarrfikseve… – Qershor 2017.

* Foto: Të mësosh kurrë nuk është vonë… Të njohim VLERAT E HESHTURA dhe HERONJTË E JETËS! Fëmijët e Kampusit Veror vizitojnë Repartin e Zjarrfikseve dhe asistojnë drejtpërdrejtë edhe në një rast reagimi pas një alarmi të ardhur në zyrat e këtij reparti… Gjithashtu nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” pasi u njohën me Heronjtë e Jetës dhe pasi vizituan të gjitha sektoret e ambientet e Institucionit të Drejtorise së Zjarrfikseve asistuan edhe në një stërvitje të përbashkët midis Ndihmës së Shpejtë dhe Zjarrfikseve… – Qershor 2017.

* Foto: Të mësosh kurrë nuk është vonë… Të njohim VLERAT E HESHTURA dhe HERONJTË E JETËS! Fëmijët e Kampusit Veror vizitojnë Repartin e Zjarrfikseve dhe asistojnë drejtpërdrejtë edhe në një rast reagimi pas një alarmi të ardhur në zyrat e këtij reparti… Gjithashtu nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” pasi u njohën me Heronjtë e Jetës dhe pasi vizituan të gjitha sektoret e ambientet e Institucionit të Drejtorise së Zjarrfikseve asistuan edhe në një stërvitje të përbashkët midis Ndihmës së Shpejtë dhe Zjarrfikseve… – Qershor 2017.

* Foto: Të mësosh kurrë nuk është vonë… Të njohim VLERAT E HESHTURA dhe HERONJTË E JETËS! Fëmijët e Kampusit Veror vizitojnë Repartin e Zjarrfikseve dhe asistojnë drejtpërdrejtë edhe në një rast reagimi pas një alarmi të ardhur në zyrat e këtij reparti… Gjithashtu nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” pasi u njohën me Heronjtë e Jetës dhe pasi vizituan të gjitha sektoret e ambientet e Institucionit të Drejtorise së Zjarrfikseve asistuan edhe në një stërvitje të përbashkët midis Ndihmës së Shpejtë dhe Zjarrfikseve… – Qershor 2017.

* Foto: Të mësosh kurrë nuk është vonë… Të njohim VLERAT E HESHTURA dhe HERONJTË E JETËS! Fëmijët e Kampusit Veror vizitojnë Repartin e Zjarrfikseve dhe asistojnë drejtpërdrejtë edhe në një rast reagimi pas një alarmi të ardhur në zyrat e këtij reparti… Gjithashtu nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” pasi u njohën me Heronjtë e Jetës dhe pasi vizituan të gjitha sektoret e ambientet e Institucionit të Drejtorise së Zjarrfikseve asistuan edhe në një stërvitje të përbashkët midis Ndihmës së Shpejtë dhe Zjarrfikseve… – Qershor 2017.

* Foto: Të mësosh kurrë nuk është vonë… Të njohim VLERAT E HESHTURA dhe HERONJTË E JETËS! Fëmijët e Kampusit Veror vizitojnë Repartin e Zjarrfikseve dhe asistojnë drejtpërdrejtë edhe në një rast reagimi pas një alarmi të ardhur në zyrat e këtij reparti… Gjithashtu nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” pasi u njohën me Heronjtë e Jetës dhe pasi vizituan të gjitha sektoret e ambientet e Institucionit të Drejtorise së Zjarrfikseve asistuan edhe në një stërvitje të përbashkët midis Ndihmës së Shpejtë dhe Zjarrfikseve… – Qershor 2017.

* Foto: Të mësosh kurrë nuk është vonë… Të njohim VLERAT E HESHTURA dhe HERONJTË E JETËS! Fëmijët e Kampusit Veror vizitojnë Repartin e Zjarrfikseve dhe asistojnë drejtpërdrejtë edhe në një rast reagimi pas një alarmi të ardhur në zyrat e këtij reparti… Gjithashtu nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” pasi u njohën me Heronjtë e Jetës dhe pasi vizituan të gjitha sektoret e ambientet e Institucionit të Drejtorise së Zjarrfikseve asistuan edhe në një stërvitje të përbashkët midis Ndihmës së Shpejtë dhe Zjarrfikseve… – Qershor 2017.

* Foto: Të mësosh kurrë nuk është vonë… Të njohim VLERAT E HESHTURA dhe HERONJTË E JETËS! Fëmijët e Kampusit Veror vizitojnë Repartin e Zjarrfikseve dhe asistojnë drejtpërdrejtë edhe në një rast reagimi pas një alarmi të ardhur në zyrat e këtij reparti… Gjithashtu nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” pasi u njohën me Heronjtë e Jetës dhe pasi vizituan të gjitha sektoret e ambientet e Institucionit të Drejtorise së Zjarrfikseve asistuan edhe në një stërvitje të përbashkët midis Ndihmës së Shpejtë dhe Zjarrfikseve… – Qershor 2017.

* Foto: Të mësosh kurrë nuk është vonë… Të njohim VLERAT E HESHTURA dhe HERONJTË E JETËS! Fëmijët e Kampusit Veror vizitojnë Repartin e Zjarrfikseve dhe asistojnë drejtpërdrejtë edhe në një rast reagimi pas një alarmi të ardhur në zyrat e këtij reparti… Gjithashtu nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” pasi u njohën me Heronjtë e Jetës dhe pasi vizituan të gjitha sektoret e ambientet e Institucionit të Drejtorise së Zjarrfikseve asistuan edhe në një stërvitje të përbashkët midis Ndihmës së Shpejtë dhe Zjarrfikseve… – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një moment nga argëtimi i një pjese prej vogëlushëve të Kampit Veror – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një moment nga argëtimi i një pjese prej vogëlushëve të Kampit Veror – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një moment nga argëtimi i një pjese prej vogëlushëve të Kampit Veror – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një moment nga argëtimi i një pjese prej vogëlushëve të Kampit Veror – Qershor 2017.

* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një moment nga argëtimi i një pjese prej vogëlushëve të Kampit Veror – Qershor 2017.
* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një moment nga argëtimi i një pjese prej vogëlushëve të Kampit Veror – 05 Qershor 2017.
* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një moment nga argëtimi i një pjese prej vogëlushëve të Kampit Veror – 05 Qershor 2017.
* Foto: Shijoni Ditët magjike të pushimeve tek Ëndrra më e bukur… Një moment nga argëtimi i një pjese prej vogëlushëve të Kampit Veror – 05 Qershor 2017.
* Foto: Fasada ballore e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” – Qershor 2017.

* Foto: Momente nga festimi i festës së 01 Qershorit në “Time Center”. Festojmë me vogëlushët më të mrekullueshëm në botë një festë të kthyer traditë në Ëndrrën më të bukur. Mbyllim në mënyrën më fantastike një Sezon dhe fillojmë një Sezon të ri të jashtëzakonshëm i cili ka nisur me një super fluks rekord kërkesash në Ëndrrën më të bukur… – Qershor 2017.

* Foto: Momente nga festimi i festës së 01 Qershorit në “Time Center”. Festojmë me vogëlushët më të mrekullueshëm në botë një festë të kthyer traditë në Ëndrrën më të bukur. Mbyllim në mënyrën më fantastike një Sezon dhe fillojmë një Sezon të ri të jashtëzakonshëm i cili ka nisur me një super fluks rekord kërkesash në Ëndrrën më të bukur… – Qershor 2017.

* Foto: “TOWN HALL MEETING” – 19 MAJ 2017 ORA 10:00! “Një ditë mësimi ndryshe” – Ferit Lamaj në “Time Center”… Në kuadër të takimeve traditë për të motivuar dhe edukuar të rinjtë me dëshirën për librin, leximin dhe jo vetëm, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center”, në bashkëpunim me Zyrën e Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar patën kënaqësinë e veçantë të mirëprisnin një grup nxënësish të ardhur nga shkolla 9-vjeçare “Hasan Vogli” në Tiranë, të cilët pasi u njohën me idenë dhe vizionin e Institucionit u ftuan të ishin pjesë e bashkëbisedimit me të ftuarin special, mikun e Institucionit dhe fabulistin e njohur me famë kombëtare e ndërkombëtare z. Ferit Lamaj. Takimi u moderua nga Mario Kokonozi, student dhe anëtar i Zyrës së Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar pranë Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. – Maj 2017.

* Foto: “TOWN HALL MEETING” – 19 MAJ 2017 ORA 10:00! “Një ditë mësimi ndryshe” – Ferit Lamaj në “Time Center”… Në kuadër të takimeve traditë për të motivuar dhe edukuar të rinjtë me dëshirën për librin, leximin dhe jo vetëm, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center”, në bashkëpunim me Zyrën e Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar patën kënaqësinë e veçantë të mirëprisnin një grup nxënësish të ardhur nga shkolla 9-vjeçare “Hasan Vogli” në Tiranë, të cilët pasi u njohën me idenë dhe vizionin e Institucionit u ftuan të ishin pjesë e bashkëbisedimit me të ftuarin special, mikun e Institucionit dhe fabulistin e njohur me famë kombëtare e ndërkombëtare z. Ferit Lamaj. Takimi u moderua nga Mario Kokonozi, student dhe anëtar i Zyrës së Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar pranë Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. – Maj 2017.

* Foto: “TOWN HALL MEETING” – 19 MAJ 2017 ORA 10:00! “Një ditë mësimi ndryshe” – Ferit Lamaj në “Time Center”… Në kuadër të takimeve traditë për të motivuar dhe edukuar të rinjtë me dëshirën për librin, leximin dhe jo vetëm, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center”, në bashkëpunim me Zyrën e Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar patën kënaqësinë e veçantë të mirëprisnin një grup nxënësish të ardhur nga shkolla 9-vjeçare “Hasan Vogli” në Tiranë, të cilët pasi u njohën me idenë dhe vizionin e Institucionit u ftuan të ishin pjesë e bashkëbisedimit me të ftuarin special, mikun e Institucionit dhe fabulistin e njohur me famë kombëtare e ndërkombëtare z. Ferit Lamaj. Takimi u moderua nga Mario Kokonozi, student dhe anëtar i Zyrës së Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar pranë Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. – Maj 2017.

* Foto: “TOWN HALL MEETING” – 19 MAJ 2017 ORA 10:00! “Një ditë mësimi ndryshe” – Ferit Lamaj në “Time Center”… Në kuadër të takimeve traditë për të motivuar dhe edukuar të rinjtë me dëshirën për librin, leximin dhe jo vetëm, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center”, në bashkëpunim me Zyrën e Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar patën kënaqësinë e veçantë të mirëprisnin një grup nxënësish të ardhur nga shkolla 9-vjeçare “Hasan Vogli” në Tiranë, të cilët pasi u njohën me idenë dhe vizionin e Institucionit u ftuan të ishin pjesë e bashkëbisedimit me të ftuarin special, mikun e Institucionit dhe fabulistin e njohur me famë kombëtare e ndërkombëtare z. Ferit Lamaj. Takimi u moderua nga Mario Kokonozi, student dhe anëtar i Zyrës së Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar pranë Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. – Maj 2017.

* Foto: “TOWN HALL MEETING” – 19 MAJ 2017 ORA 10:00! “Një ditë mësimi ndryshe” – Ferit Lamaj në “Time Center”… Në kuadër të takimeve traditë për të motivuar dhe edukuar të rinjtë me dëshirën për librin, leximin dhe jo vetëm, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center”, në bashkëpunim me Zyrën e Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar patën kënaqësinë e veçantë të mirëprisnin një grup nxënësish të ardhur nga shkolla 9-vjeçare “Hasan Vogli” në Tiranë, të cilët pasi u njohën me idenë dhe vizionin e Institucionit u ftuan të ishin pjesë e bashkëbisedimit me të ftuarin special, mikun e Institucionit dhe fabulistin e njohur me famë kombëtare e ndërkombëtare z. Ferit Lamaj. Takimi u moderua nga Mario Kokonozi, student dhe anëtar i Zyrës së Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar pranë Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. – Maj 2017.
* Foto: “TOWN HALL MEETING” – 19 MAJ 2017 ORA 10:00! “Një ditë mësimi ndryshe” – Ferit Lamaj në “Time Center”… “Një ditë mësimi ndryshe!” është projekti më i ri që i bashkëngjitet aktiviteteve të organizuara në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”. Në kuadër të takimeve traditë për të motivuar dhe edukuar të rinjtë me dëshirën për librin, leximin dhe jo vetëm, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center”, në bashkëpunim me Zyrën e Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar patën kënaqësinë e veçantë të mirëprisnin një grup nxënësish të ardhur nga shkolla 9-vjeçare “Hasan Vogli” në Tiranë, të cilët pasi u njohën me idenë dhe vizionin e Institucionit u ftuan të ishin pjesë e bashkëbisedimit me të ftuarin special, mikun e Institucionit dhe fabulistin e njohur me famë kombëtare e ndërkombëtare z. Ferit Lamaj. Takimi u moderua nga Mario Kokonozi, student dhe anëtar i Zyrës së Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar pranë Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”.
Në qendër të takimit ishte “Fabula” dhe mesazhi që ajo përcjell tek lexuesi. Fabulisti Ferit Lamaj u foli të pranishmëve për aktivitetin e tij letrar, historinë e fabulës dhe pasi iu përgjigj pyetjeve nga moderatori, ai interpretoi disa prej krijimeve, bashkëbisedoi dhe iu përgjigj pyetjeve të zhvilluara nga nxënësit të cilat përfshinin një larmishmëri të gjerë fushash. Nxënës të ndryshëm u ftuan të interpretonin një pjesë të fabulave të autorit dhe gjithashtu në takim nëpërmjet materialeve audio vizual u përfshinë edhe interpretime nga figura të shquara të artit dhe letërsisë. Një homazh i veçantë në këtë takim shkoi për artistin Roland Trebicka dhe Korifeun e Letrave Shqipe Dritëro Agolli. Në fund pasi i ftuari special la shënimin traditë në “Librin e Përshtypjeve” i gjithë takimi përfundoi me grupfoton traditë të rastit. Ky event është takimi i dytë në këto tre vjet që nga Themelimi i Institucionit që fabulisti i shquar Ferit Lamaj organizon me nxënësit dhe studentët e Ëndrrës më të bukur… – Maj 2017.
* Foto:  “TOWN HALL MEETING” – 12 MAJ 2017 ORA 17:00! RUDI EREBARA NË “TIME CENTER”!
FITUESI I ÇMIMIT EUROPIAN PËR LETËRSINË NË NJË RRËFIM PËR EPIKËN E YJEVE TË MËNGJESIT DHE JO VETËM, NË ËNDRRËN MË TË BUKUR…:) Në foto momente nga eventi. Realizoi Armejsa Kullolli. – Maj 2017.

* Foto:  “TOWN HALL MEETING” – 12 MAJ 2017 ORA 17:00! RUDI EREBARA NË “TIME CENTER”!
FITUESI I ÇMIMIT EUROPIAN PËR LETËRSINË NË NJË RRËFIM PËR EPIKËN E YJEVE TË MËNGJESIT DHE JO VETËM, NË ËNDRRËN MË TË BUKUR…:) Në foto momente nga eventi. Realizoi Armejsa Kullolli. – Maj 2017.
* Foto:  “TOWN HALL MEETING” – 12 MAJ 2017 ORA 17:00! RUDI EREBARA NË “TIME CENTER”!
FITUESI I ÇMIMIT EUROPIAN PËR LETËRSINË NË NJË RRËFIM PËR EPIKËN E YJEVE TË MËNGJESIT DHE JO VETËM, NË ËNDRRËN MË TË BUKUR…:) Në foto momente nga eventi. Realizoi Armejsa Kullolli. – Maj 2017.

* Foto:  “TOWN HALL MEETING” – 12 MAJ 2017 ORA 17:00! RUDI EREBARA NË “TIME CENTER”!
FITUESI I ÇMIMIT EUROPIAN PËR LETËRSINË NË NJË RRËFIM PËR EPIKËN E YJEVE TË MËNGJESIT DHE JO VETËM, NË ËNDRRËN MË TË BUKUR…:) Në foto momente nga eventi. Realizoi Armejsa Kullolli. – Maj 2017.

* Foto:  “TOWN HALL MEETING” – 12 MAJ 2017 ORA 17:00! RUDI EREBARA NË “TIME CENTER”!
FITUESI I ÇMIMIT EUROPIAN PËR LETËRSINË NË NJË RRËFIM PËR EPIKËN E YJEVE TË MËNGJESIT DHE JO VETËM, NË ËNDRRËN MË TË BUKUR…:)
Shkrimtari, Përkthyesi, Artisti dhe një nga intelektualët më në zë të jetës publike shqiptare z. Rudi Erebara, fituesi i Çmimit Europian për Letërsinë 2017, autor i një serie botimesh dhe veprash artistike ishte personaliteti i rradhës si i ftuar special në kuadër të takimeve traditë tashmë “Town Hall Meeting” që Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” zhvillon për të promovuar artin, kulturën, sportin dhe jo vetëm. Takimi u moderua nga Menaxheri i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” i cili hapi bisedën me pyetjet paraprake ku në qendër të bisedës ishte liria si koncept dhe “Epika e Yjeve të Mëngjesit” kryevepra e piktorit Edison Gjergo prej së cilës është marrë titulli dhe për romanin që i dhuroi Erebarës vlerësimin ndërkombëtar. Më pas bashkëbisedimi vazhdoi me pyetje nga publiku i pranishëm. Në foto momente nga eventi. Realizoi Arsi Muça. – Maj 2017.
* Foto:  Shkrimtari, Artisti dhe një nga intelektualët më në zë të jetës publike shqiptare z. Rudi Erebara, fituesi i Çmimit Europian për Letërsinë, autor i një serie botimesh dhe veprash artistike është personaliteti i rradhës që vizitoi ditën e Premte, dt. 12 Maj 2017 në orën 17:00 Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe zhvilloi një bashkëbisedim me nxënësit dhe studentët e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”… Në foto një moment nga postimi për njoftimin e eventit që vetë fituesi i Çmimit Europian të Letërsisë publikoi në profilin e tij në rrjetin social facebook. – Maj 2017.
* Foto: Duke filluar nga muaji Qershor i këtij viti (2017), Kurrikulës akademike të orëve të mësimit me bashkëbisedues të huaj i shtohet edhe marrëveshja e bashkëpunimit e nënshkruar nga përfaqësuesit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” me organizatën AIESEC Albania për bashkëpunimin në organizimin e projektit vullnetar të quajtur “Talk Albania” i cili organizohet si pjesë e Global Volunteer Internship dhe që është një program i zhvilluar nga AIESEC në Shqipëri, në të cilin studentë ndërkombëtarë vijnë në Shqipëri për një periudhë të caktuar kohe që të marrin një eksperiencë praktike të të mësuarit gjuhë të huaja. Ky projekt do të aplikohet fillimisht në Orët Laboratorike të mësimit të Gjuhës Franceze dhe më pas do të pasohet me plotësimin e orëve laboratorike në të gjitha Programet e Studimit të Gjuhëve të Huaja, Kampusit Veror, Ciklit Kopsht, ParaShkollor, PasShkollor, etj., që Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” ofron. – Maj 2017.

* Foto: ZHVILLOHET ME SUKSES “TOWN HALL MEETING” – DAUT GUMENI NË “TIME CENTER”… Foto Armejsa Kullolli. – Prill 2017.

* Foto: ZHVILLOHET ME SUKSES “TOWN HALL MEETING” – DAUT GUMENI NË “TIME CENTER”… Foto Armejsa Kullolli. – Prill 2017.

* Foto: ZHVILLOHET ME SUKSES “TOWN HALL MEETING” – DAUT GUMENI NË “TIME CENTER”… Foto Armejsa Kullolli. – Prill 2017.

* Foto: ZHVILLOHET ME SUKSES “TOWN HALL MEETING” – DAUT GUMENI NË “TIME CENTER”… Foto Armejsa Kullolli. – Prill 2017.

* Foto: ZHVILLOHET ME SUKSES “TOWN HALL MEETING” – DAUT GUMENI NË “TIME CENTER”… Foto Armejsa Kullolli. – Prill 2017.


* Foto: ZHVILLOHET ME SUKSES “TOWN HALL MEETING” – DAUT GUMENI NË “TIME CENTER”… Foto Armejsa Kullolli. – Prill 2017.
* Foto: ZHVILLOHET ME SUKSES “TOWN HALL MEETING” – DAUT GUMENI NË “TIME CENTER”… Shkrimtari, Diplomati dhe një nga intelektualët më në zë të jetës publike shqiptare z. Daut Gumeni ishte personaliteti i rradhës që vizitoi ditën e Premte, dt. 28 Prill 2017 në orën 18:00 Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe zhvilloi një bashkëbisedim me nxënësit dhe studentët e Ëndrrës më të bukur… Takimi ku të pranishëm ishin nxënës, studentë, prindër e ndjekës të komunitetit “Time Center”, u zhvillua në Sallën e Konferencave dhe Bibliotekën e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Takimi përfshiu pyetje nga fusha të ndryshme të problemeve të gjuhësisë dhe tematikës së librit dhe të të lexuarit. Në fund pasi i ftuari special la shënimin traditë në “Librin e Përshtypjeve”, i gjithë eventi përfundoi me grupfoton traditë të rastit. Eventi u filmua dhe u fotografua nga Armejsa Kullolli. – Prill 2017.

* Foto: Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani nderon nismën #fundjavëndryshe… Themelues dhe Drejtues të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” ishin të ftuar nderi në Ceremoninë e organizuar në ambientet e Institucionit të Presidencës së Republikës së Shqipërisë midis të ftuarve specialë si një nga partnerët mbështetës të kësaj nisme me dhurimin e ndihmave dhe Programin e Bursave për fëmijët e familjeve në nevojë. Në foto momente nga eventi. – Prill 2017.

* Foto: Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani nderon nismën #fundjavëndryshe… Themelues dhe Drejtues të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” ishin të ftuar nderi në Ceremoninë e organizuar në ambientet e Institucionit të Presidencës së Republikës së Shqipërisë midis të ftuarve specialë si një nga partnerët mbështetës të kësaj nisme me dhurimin e ndihmave dhe Programin e Bursave për fëmijët e familjeve në nevojë. Në foto momente nga eventi. – Prill 2017.

* Foto: Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar Nishani nderon nismën #fundjavëndryshe… Themelues dhe Drejtues të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” ishin të ftuar nderi në Ceremoninë e organizuar në ambientet e Institucionit të Presidencës së Republikës së Shqipërisë midis të ftuarve specialë si një nga partnerët mbështetës të kësaj nisme me dhurimin e ndihmave dhe Programin e Bursave për fëmijët e familjeve në nevojë. Në foto momente nga eventi. – Prill 2017.

* Foto: Realizohet me sukses “Town Hall Meeting” – “Si ndikojnë Media dhe Kultura në të menduarin tonë?”, “Time Center” promovon Zyrën e Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar. Referues dhe i ftuar special në bashkëbisedim ishte Prof. Dr. Adem Tamo nga Universiteti i Tiranës dhe Moderator Vullnetar i takimit ishte Mario Kokonozi, student i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” dhe vullnetar i Zyrës së Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar pranë këtij Institucioni. – Prill 2017.

* Foto: Realizohet me sukses “Town Hall Meeting” – “Si ndikojnë Media dhe Kultura në të menduarin tonë?”, “Time Center” promovon Zyrën e Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar. Referues dhe i ftuar special në bashkëbisedim ishte Prof. Dr. Adem Tamo nga Universiteti i Tiranës dhe Moderator Vullnetar i takimit ishte Mario Kokonozi, student i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” dhe vullnetar i Zyrës së Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar pranë këtij Institucioni. – Prill 2017.
* Foto: Realizohet me sukses “Town Hall Meeting” – “Si ndikojnë Media dhe Kultura në të menduarin tonë?”, “Time Center” promovon Zyrën e Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar. Referues dhe i ftuar special në bashkëbisedim ishte Prof. Dr. Adem Tamo nga Universiteti i Tiranës dhe Moderator Vullnetar i takimit ishte Mario Kokonozi, student i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” dhe vullnetar i Zyrës së Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar pranë këtij Institucioni.
Media dhe Kultura ishin dy termat bazë që përfshinë diskutimin në takimin e parë i cili përkoi dhe me promovimin zyrtarisht përpara publikut të Zyrës së Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar pranë Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Eventi u organizua ditën e Premte, dt. 21 Prill në orën 18:00 në Bibliotekën dhe Sallën e Konferencave të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Në event ishin të pranishëm studentë të Universitetit të Tiranës dhe nxënës e studentë që ndjekin studimet e tyre në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”. I gjithë eventi u transmetua live në kohë reale në “Time Media” nga Arsi Muça. Në fund pasi i ftuari special la një shënim në “Librin e Përshtypjeve” i gjithë eventi përfundoi me grupfoton traditë të rastit. – Prill 2017.

* Foto: Coveri Zyrtar i njoftimit për krijimin e Zyrës së Këshillimit dhe Promovimit Vullnetar në “Time Center”. Referues i temës së parë Prof. Dr. Adem Tamo nga Universiteti i Tiranës. Moderator i takimit Mario Kokonozi, student i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” dhe vullnetar pranë kësaj Zyre. – Prill 2017.

* Foto: Realizohet me sukses “Town Hall Meeting” – “Të njohim vlerat Kuq e Zi… Legjendat e Sportit ne “Time Center”…” Seria 1: Historia e Klubit të Futbollit të Partizanit. I ftuar: Legjenda e Futbollit Shqiptar Ylli Shehu.
Foto Armejsa Kullolli. – Prill 2017.

* Foto: Realizohet me sukses “Town Hall Meeting” – “Të njohim vlerat Kuq e Zi… Legjendat e Sportit ne “Time Center”…” Seria 1: Historia e Klubit të Futbollit të Partizanit. I ftuar: Legjenda e Futbollit Shqiptar Ylli Shehu.
Foto Armejsa Kullolli. – Prill 2017.

* Foto: Realizohet me sukses “Town Hall Meeting” – “Të njohim vlerat Kuq e Zi… Legjendat e Sportit ne “Time Center”…” Seria 1: Historia e Klubit të Futbollit të Partizanit. I ftuar: Legjenda e Futbollit Shqiptar Ylli Shehu.
Foto Armejsa Kullolli. – Prill 2017.
* Foto: Realizohet me sukses “Town Hall Meeting” – “Të njohim vlerat Kuq e Zi… Legjendat e Sportit ne “Time Center”…” Seria 1: Historia e Klubit të Futbollit të Partizanit. I ftuar: Legjenda e Futbollit Shqiptar Ylli Shehu.
Ylli Shehu, Legjenda e Futbollit Shqiptar ish sulmues i ekipit të Partizanit dhe ish futbollist i Kombëtares Shqiptare të Futbollit, ishte i ftuari special i cili prezantoi historinë e ekipit të Partizanit dhe të karrierës së tij personale në një bashkëbisedim të ngrohtë e miqësor me nxënësit dhe studentët e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Takimi përfshiu pyetje nga fusha të ndryshme të problemeve dhe historisë së sportit. Në fund pasi i ftuari special la shënimin traditë në “Librin e Përshtypjeve”, i gjithë eventi përfundoi me grupfoton traditë të rastit. Eventi u transmetua live në kohë reale në “Time Media” nga Zyra e Shërbimeve Profesionale “Time Center” dhe u fotografua e filmua nga Armejsa Kullolli. Ky takim është Seria e Parë e një serie takimesh mbi historinë e Klubeve Sportive të vendit tonë që janë parashikuar në Kurrikulën e Institucionit për të promovuar vlerat sportive të Kombit tonë… Foto Armejsa Kullolli. – Prill 2017.

* Foto: Coveri Zyrtar i hapjes së regjistrimeve për Kampusin Veror 2017…- Prill 2017.

* Foto: Pas promovimit të yjeve dhe Heronjve të Kombëtares Shqiptare, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” hedh një tjetër hap shumë të madh në promovimin e vlerave të sportit vendas. Një super projekt historik i ekipeve Legjendë të futbollit shqiptar e treguar nga vetë LEGJENDAT është risia e rradhës që promovohet në Ëndrrën më të bukur… LEGJENDA TË FUTBOLLIT SHQIPTAR, HERONJ TË HESHTUR QË KANË NGRITUR PESHË ZEMRAT E TIFOZERIVE PËRKATËSE DO TË JENË TË FTUARIT DHE MODERATORËT QË DO TË PROMOVOJNË HISTORIKUN E KLUBIT PËRKATËS KU KANË BËRË HISTORINË…
SERIA 1: HISTORIA E FUTBOLL KLUB PARTIZANIT E TREGUAR NGA VETË LEGJENDAT QË E SHKRUAN ATË…
Në foto coveri zyrtar i njoftimit të eventit. – Prill 2017.
* Foto: “Town Hall Meeting” – Prof. Dr. Paskal Milo viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”…- Mars 2017.

* Foto: “Town Hall Meeting” – Prof. Dr. Paskal Milo viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”…- Mars 2017.

* Foto: Në kuadër të përvjetorit të Themelimit të Bashkimit Europian, Diplomati, Politikani, Shkrimtari dhe një ndër personalitet më në zë të jetës publike dhe akademike Prof. Dr. Paskal Milo ishte personaliteti i rradhës që vizitoi Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe zhvilloi një bashkëbisedim të ngrohtë, miqësor e edukativ me nxënësit dhe studentët e Ëndrrës më të bukur në takimet traditë të “Town Hall Meeting”.
Takimi u zhvillua në Sallën e Konferencave dhe Bibliotekën e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” dhe u transmetua drejtpërdrejtë në kohë reale në “Time Media”, facebook dhe instatimecenter në instagram nga Zyra e Shërbimeve Profesionale “Time Center” dhe Arsi Muça…
Takimi u moderua nga Menaxheri i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” i cili hapi bisedën me pyetjet paraprake që përfshinin një sërë fushash dhe më pas vazhdoi me pyetje nga publiku i pranishëm. Në fund pasi la një shënim në Librin e Personaliteve i gjithë takimi përfundoi me grupfoton traditë… – Mars 2017.

* Foto: KONKURENTË DHE ALEATË, POR JO ARMIQ… REALIZOHET ME SUKSES NË “TIME CENTER” DEBATI INSTITUCIONAL “TIME CENTER” VS “YLBER”… Momente nga ndjekja live në kohë reale e eventit… Foto Armejsa Kullolli. – Mars 2017.

* Foto: KONKURENTË DHE ALEATË, POR JO ARMIQ… REALIZOHET ME SUKSES NË “TIME CENTER” DEBATI INSTITUCIONAL “TIME CENTER” VS “YLBER”… Momente nga eventi… Foto Armejsa Kullolli. – Mars 2017.

* Foto: KONKURENTË DHE ALEATË, POR JO ARMIQ… REALIZOHET ME SUKSES NË “TIME CENTER” DEBATI INSTITUCIONAL “TIME CENTER” VS “YLBER”… Momente nga eventi… Foto Armejsa Kullolli. – Mars 2017.

* Foto: KONKURENTË DHE ALEATË, POR JO ARMIQ… REALIZOHET ME SUKSES NË “TIME CENTER” DEBATI INSTITUCIONAL “TIME CENTER” VS “YLBER”… Momente nga eventi… Foto Armejsa Kullolli. – Mars 2017.

* Foto: KONKURENTË DHE ALEATË, POR JO ARMIQ… REALIZOHET ME SUKSES NË “TIME CENTER” DEBATI INSTITUCIONAL “TIME CENTER” VS “YLBER”… Momente nga eventi… Foto Armejsa Kullolli. – Mars 2017.

* Foto: KONKURENTË DHE ALEATË, POR JO ARMIQ… REALIZOHET ME SUKSES NË “TIME CENTER” DEBATI INSTITUCIONAL “TIME CENTER” VS “YLBER”… Momente nga eventi… Foto Armejsa Kullolli. – Mars 2017.

* Foto: KONKURENTË DHE ALEATË, POR JO ARMIQ… REALIZOHET ME SUKSES NË “TIME CENTER” DEBATI INSTITUCIONAL “TIME CENTER” VS “YLBER”… Momente nga eventi… Foto Armejsa Kullolli. – Mars 2017.

* Foto: KONKURENTË DHE ALEATË, POR JO ARMIQ… REALIZOHET ME SUKSES NË “TIME CENTER” DEBATI INSTITUCIONAL “TIME CENTER” VS “YLBER”… Momente nga eventi, skuadra përfaqësuese e nxënësve të Shkollës 9-vjeçare jopublike “Ylber”, Urdhëri i Zonjës Mari… Foto Armejsa Kullolli. – Mars 2017.

* Foto: KONKURENTË DHE ALEATË, POR JO ARMIQ… REALIZOHET ME SUKSES NË “TIME CENTER” DEBATI INSTITUCIONAL “TIME CENTER” VS “YLBER”… Momente nga eventi, skuadra përfaqësuese e nxënësve të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”… Foto Armejsa Kullolli. – Mars 2017.

* Foto: KONKURENTË DHE ALEATË, POR JO ARMIQ… REALIZOHET ME SUKSES NË “TIME CENTER” DEBATI INSTITUCIONAL “TIME CENTER” VS “YLBER”… Momente nga eventi…
Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” dhe Shkolla 9–vjeçare jopublike “Ylber”, Urdhëri i Zonjës Mari, janë dy Institucionet e para private të kategorisë së arsimit parauniversitar që ndryshojnë mentalitetin e të konkuruarit në arsimin privat në këtë kategori në Shqipëri. A jemi të gjithë të barabartë në shkollë? – Kjo ishte tema e Debatit Institucional që përplasi dt. 30 Mars 2017, vlerat më të mira intelektuale të dy skuadrave përfaqësuese të nxënësve të të dy Institucioneve. Debati që përfshiu argumentet respektive pro dhe kundra, replikat dhe pyetjet e drejtpërdrejta, sëbashku me përgjigjet dhe kundërargumentet, u zhvillua me dy raunde dhe zgjati për më shumë se 90 minuta.
Moderator i takimit dhe pritësi i skuadrave ishte Menaxheri i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Të pranishëm në event në një numër të barabartë përfaqësish ishin prindër, nxënës, staf akademik dhe drejtues nga të dy Institucionet përkatëse. I gjithë eventi u transmetua drejtpërdrejtë në kohë reale në median sociale…
Gjithashtu i gjithë eventi u fotografua dhe filmua profesionalisht në kohë reale nga Armejsa Kullolli dhe u rregjistrua në livestream nga Stafi i Zyrës së Shërbimeve Profesionale në “Time Center” dhe Arsi Muça. Foto Armejsa Kullolli. – Mars 2017.

* Foto: KONKURENTË DHE ALEATË, POR JO ARMIQ… Pas suksesit me vënien në skenë të “Talk Show 1”, debatit të parë publik në historinë e Institucionit, përfaqësuesit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” hodhën idenë duke dërguar ftesat e tyre në disa Institucione Arsimore dhe jo vetëm. Të parët që u shprehën të gatshëm dhe pranuan këtë sfidë ishin drejtuesit dhe stafi pedagogjik i Shkollës 9-vjeçare jo publike “Ylber”.
Pas një serie takimesh ku u njohën me idenë dhe mënyrën e organizimit, fusha u përzgjodh nga drejtuesit e “Time Center” dhe tema u përzgjodh nga përfaqësuesit e “Ylber”. Më pas fusha pro dhe kundër u nda nëpërmjet shortit që përfaqësuesit e dy Institucioneve hodhën me njëri tjetrin. Ky aktivitet është një risi në mënyrën e konkurimit në arsimin privat të kategorisë së arsimit parauniversitar në Shqipëri. Një risi që për “Time Center” si ideator në planet dhe projektet e këtij Institucioni, synon të shkojë përtej një përballjeje. Në foto coveri zyrtar i njoftimit të eventit. – Mars 2017.

* Foto: Në kuadër të përvjetorit të Themelimit të Bashkimit Europian, Diplomati, Politikani, Shkrimtari dhe një ndër personalitet më në zë të jetës publike dhe akademike z. Paskal Milo është personaliteti i rradhës në listën e emrave të shquar publik të fushave të ndryshme që do të vizitojë ditën e Premte dt. 31 Mars Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”… Në foto coveri zyrtar njoftues i eventit. – Mars 2017.

* Foto: Festimi i Ditëlindjeve dhe vetë Festa si koncept janë një pjesë e rregullt e Kurrikulës në aktivitetin e Kopështit, Ciklit Parashkollor dhe jo vetëm në jetën akademike të Komunitetit “Time Center”. Gjatë këtyre organizimeve nuk mungon spektakli, surprizat dhe risitë. Në foto një moment nga festimi i Ditëlindjes së nxënësit Alex Lame. – Mars 2017.

* Foto: Festimi i Ditëlindjeve dhe vetë Festa si koncept janë një pjesë e rregullt e Kurrikulës në aktivitetin e Kopështit, Ciklit Parashkollor dhe jo vetëm në jetën akademike të Komunitetit “Time Center”. Gjatë këtyre organizimeve nuk mungon spektakli, surprizat dhe risitë. Në foto një moment nga festimi i Ditëlindjes së nxënësit Alex Lame. – Mars 2017.

* Foto: Festimi i Ditëlindjeve dhe vetë Festa si koncept janë një pjesë e rregullt e Kurrikulës në aktivitetin e Kopështit, Ciklit Parashkollor dhe jo vetëm në jetën akademike të Komunitetit “Time Center”. Gjatë këtyre organizimeve nuk mungon spektakli, surprizat dhe risitë. Në foto një moment nga festimi i Ditëlindjes së nxënësit Alex Lame. – Mars 2017.

* Foto: Festimi i Ditëlindjeve dhe vetë Festa si koncept janë një pjesë e rregullt e Kurrikulës në aktivitetin e Kopështit, Ciklit Parashkollor dhe jo vetëm në jetën akademike të Komunitetit “Time Center”. Gjatë këtyre organizimeve nuk mungon spektakli, surprizat dhe risitë. Në foto një moment nga festimi i Ditëlindjes së nxënësit Alex Lame. – Mars 2017.

* Foto: Festimi i Ditëlindjeve dhe vetë Festa si koncept janë një pjesë e rregullt e Kurrikulës në aktivitetin e Kopështit, Ciklit Parashkollor dhe jo vetëm në jetën akademike të Komunitetit “Time Center”. Gjatë këtyre organizimeve nuk mungon spektakli, surprizat dhe risitë. Në foto një moment nga festimi i Ditëlindjes së nxënësit Alex Lame. – Mars 2017.

* Foto: Shqipëria vendos rekordin në GUINNES me “Cup Song Albania”. Midis mijëra nxënësve në këtë aktivitet ishin të pranishëm dhe ish nxënës e nxënës që ndjekin studimet në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”. Gjithashtu fituese e vendit të parë në tre çmimet e shpërndara nga “Kompania Plus” për videon më të mirë u shpall nxënësja e Institucionit tonë në sezonin e kaluar të Kampusit Veror dhe në Programin e Studimit PasShkollor Juna Pengili. Në foto lart momente nga aktiviteti, në qendër Era Tiço një nga nxënëset që vazhdojnë të ndjekin studimet në “Time Center” që ishte e pranishme në këtë event. Aktiviteti u organizua nga “SireaFilm” me nxënës nga shkolla të ndryshme të Shqipërisë. – Mars 2017.

* Foto: Realizohet me sukses “Talk Show 1”, formula e katërt e Paketës së Komunikimit dhe Prezantimit në publik pas “Public Speaking”, “Town Hall Meeting”, “Role Speaking” dhe debati i parë publik në historinë e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. “Grow up vs Bring up”, momente gjatë debatit. Foto: Armejsa Kullolli. – Shkurt 2017.

* Foto: Realizohet me sukses “Talk Show 1”, formula e katërt e Paketës së Komunikimit dhe Prezantimit në publik pas “Public Speaking”, “Town Hall Meeting”, “Role Speaking” dhe debati i parë publik në historinë e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. “Grow up vs Bring up”, momente gjatë debatit. Foto: Armejsa Kullolli. – Shkurt 2017.

* Foto: Realizohet me sukses “Talk Show 1″… Edhe pse e paparashikuar në skenarin paraprak, eventi nisi pikërisht me një homazh mirënjohjeje. Me një Falenderim ndaj një Personaliteti. Ndaj një Korifeu që jetoi midis nesh. Ndaj njërit prej miqve të Institucionit që disa prej nesh patën fatin ta takonin në një takim të ngrohtë e frymëzues gjatë një mbasditjeje tetori të tre viteve më parë pikërisht kur ne ishim në muajt e parë të rritjes sonë. E kur etja për të besuar tek dija ishte më e fortë se kurrë… Ai na e përforcoi më shumë dritën e vizionit tonë me fjalët e tij: “Uroj të mësoni sa më shumë gjuhë të huaja. Ato janë një dritare për trurin e njeriut…” – është urimi i tij i shkruar atë mbasdite kur na këshilloi dikur të mos rrinim si një “Zog i vetmuar”, por të mësonim e të ecnim me vizionin e Dijes.
Pikërisht të mësuarit, këtë të dhuron dhe vepra e tij…
Ndaj për këtë arsye menduam ta përkujtonim dhe ta nisnim këtë event me një Falenderim e Mirënjohje për Korifeun e Letrave Moderne Shqipe, Poetin, Politikanin, Mendimtarin dhe Mjeshtrin e Penës, Dritëro Agolli.
Një përkujtim që erdhi me vetë fjalët e tij… Foto: Armejsa Kullolli. – Shkurt 2017.
* Foto: Realizohet me sukses “Talk Show 1”, formula e katërt e Paketës së Komunikimit dhe Prezantimit në publik pas “Public Speaking”, “Town Hall Meeting”, “Role Speaking” dhe debati i parë publik në historinë e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Foto: Armejsa Kullolli. – Shkurt 2017.
* Foto: Adi Krasta live në “Time Center”… I gjithë eventi u trasmetua live në kohë reale në “Time Media” duke shënuar dhe një rekord shikueshmërie. Realizimi i këtij transmetimi u rregjistrua nga Arsi Muça.  Fotot dhe filmimet në event u realizuan profesionalisht nga Armejsa Kullolli. Foto: Armejsa Kullolli. – Shkurt 2017.

* Foto: Adi Krasta lë shënimin e tij në “Bllokun e Përshtypjeve” në “Time Center”… Foto: Armejsa Kullolli. – Shkurt 2017.

* Foto: Moderatori dhe Personaliteti i shquar i fushës mediatike dhe artit të komunikimit në publik z. Adi Krasta viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe zhvillon një bashkëbisedim të ngrohtë e miqësor me studentët dhe nxënësit e pranishëm në takim. Takimi që zgjati për më shumë se një orë i konceptuar në formulën e mirënjohur traditë tashmë “Town Hall Meeting” u moderua nga Menaxheri i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”, i cili pasi i uroi mirëseardhjen dhe i shprehu falenderimet e rastit moderatorit të njohur, hapi dhe bashkëbisedimin me një seri pyetjesh që përfshinin një diapazon të gjerë fushash. Pasi u dhuroi të pranishmëve edhe një leksion të Artit të Komunikimit dhe Marrëdhënies Publike, në fund z. Krasta la edhe një shënim në “Librin e Përshtypjeve”. I gjithë eventi u trasmetua live në kohë reale në “Time Media” duke shënuar dhe një rekord shikueshmërie. Realizimi i këtij transmetimi u rregjistrua nga Arsi Muça.  Fotot dhe filmimet në event u realizuan profesionalisht nga Armejsa Kullolli. Foto: Armejsa Kullolli. – Shkurt 2017.
* Foto: Dëbora e parë në “Time”. Babagjyshi in Time Version…:) – Janar 2017.
* Foto: Dëbora e parë në “Time”. – Janar 2017.
* Foto: Urimi ynë për festat nga Kryeqendra e Shqipërisë i rishfaqur disa herë për publikun në intervale të ndryshme të kohës… – Dhjetor 2016.

* Foto: Momente nga Festa Traditë dhe Hapja e Dhuratave të BabaGjyshit për Vogëlushët më të mrekullueshëm në botë. – Dhjetor 2016.

* Foto: Momente nga Festa Traditë dhe Hapja e Dhuratave të BabaGjyshit për Vogëlushët më të mrekullueshëm në botë. – Dhjetor 2016.

* Foto: Kartolina Zyrtare e Urimit!!! #Thjesht Faleminderit… Gëzuar Vitin e Ri 2017! – Dhjetor 2016.

* Foto: Momente nga realizimi i Kartolinës Traditë të Urimit për Festat e FundVitit. Kartolina Traditë e Festimeve të Vitit të Ri është e konceptuar si një Formulë Mirënjohjeje, ideuar nga Themeluesit e Ëndrrës më të bukur dhe e kthyer në një Traditë që nga viti i parë i Themelimit të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Kjo ide tërësisht origjinale e Themeluesve të Institucionit, është ideuar në një grupfoto përshëndetëse që përkthehet në një Formulë Falenderimi për të gjithë Stafin, Mësuesit, Studentët, Nxënësit, Vogëlushët, Miqtë e Partnerët e Institucionit dhe jetës në Komunitetin “Time Center”. Gjithashtu Formula e Kartolinës përmban një mesazh të zbërthyer në një set 5 pjesësh të cilat të kthyera në një Kartolinë Urimi dhe Falenderimi përmbajnë nga një minimesazh më vete. – Dhjetor 2016.
* Foto: Booom Booom Armando Sadiku në “Time Center”. – Dhjetor 2016.

* Foto: Booom Booom Armando Sadiku në “Time Center”. – Dhjetor 2016.

* Foto: Armando Sadiku, Bomberi Kuq e Zi, Njeriu i Vitit për Futbollin Shqiptar, Heroi që ngriti peshë zemrat e një Kombi të tërë dhe që shënoi golin e parë historik të Kombëtares Shqiptare në një Kompeticion Ndërkombëtar siç ishte Kampionati Europian “Francë 2016”, viziton në një vizitë surprizë ashtu siç vetëm Booom Booom Armando Sadikut i takon të realizojë, Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” ku zhvilloi dhe një takim me të gjithë nxënësit dhe studentët e pranishëm. Sadiku ju përgjigj pyetjeve të drejtpërdrejta të fëmijëve dhe iu shpërndau atyre autografin e tij. Në fund, pasi la dhe një shënim në “Librin e Përshtypjeve”, i gjithë eventi u mbyll me grupfotot e rastit. Kjo surprizë përkoi në ditën e shënuar për realizimin e Kartolinës Traditë të rradhës për Urimin e Festave të fundvitit… – Dhjetor 2016.
15170748_641162536065811_5853802680717106450_n
* Foto: Realizohet me Sukses në “Time Center”, “Public Speaking 2” dhe promovohet formula e katërt “Talk Show”, në historinë e Institucionit. Të angazhuar në event, në këtë edicion, u përfshinë nxënës dhe studentë nga pothuajse të gjitha Programet e Studimit që Institucioni ofron. Temat u zhvilluan përkatësisht në gjuhët: Shqip, Anglisht, Gjermanisht dhe Frengjisht, ku nuk munguan videoklipet interesante, mesazhet dhe efektet audiovizuale. Një tjetër risi e këtij edicioni ishte padyshim transmetimi live në kohë reale në “Time Media” i të gjitha temave dhe emocioneve që u dhuruan drejtpërdrejtë në skenën e Ëndrrës më të bukur… Në fund i gjithë eventi, i cili u filmua dhe fotografua nga Armejsa Kullolli dhe stafi profesional i “Time Center”, përfundoi me ndarjen e Certifikatave, Diplomave dhe Grupfotot e rastit. Transmetimi live në kohë reale në “Time Media” u rregjistrua nga Arsi Muça. Në foto momente nga Zona Vip dhe rregjistrimi në kohë reale i eventit. – 27 Nëntor 2016.
15181158_641315512717180_7207690067248161884_n
* Foto: Realizohet me Sukses në “Time Center”, “Public Speaking 2” dhe promovohet formula e katërt “Talk Show”, në historinë e Institucionit. Të angazhuar në event, në këtë edicion, u përfshinë nxënës dhe studentë nga pothuajse të gjitha Programet e Studimit që Institucioni ofron. Temat u zhvilluan përkatësisht në gjuhët: Shqip, Anglisht, Gjermanisht dhe Frengjisht, ku nuk munguan videoklipet interesante, mesazhet dhe efektet audiovizuale. Një tjetër risi e këtij edicioni ishte padyshim transmetimi live në kohë reale në “Time Media” i të gjitha temave dhe emocioneve që u dhuruan drejtpërdrejtë në skenën e Ëndrrës më të bukur… Në fund i gjithë eventi, i cili u filmua dhe fotografua nga Armejsa Kullolli dhe stafi profesional i “Time Center”, përfundoi me ndarjen e Certifikatave, Diplomave dhe Grupfotot e rastit. Transmetimi live në kohë reale në “Time Media” u rregjistrua nga Arsi Muça. Në foto momente nga promovimi i formulës “Talk Show”. – 27 Nëntor 2016.
15202572_641313379384060_1879452055217342974_n
* Foto: Realizohet me Sukses në “Time Center”, “Public Speaking 2” dhe promovohet formula e katërt “Talk Show”, në historinë e Institucionit. Të angazhuar në event, në këtë edicion, u përfshinë nxënës dhe studentë nga pothuajse të gjitha Programet e Studimit që Institucioni ofron. Temat u zhvilluan përkatësisht në gjuhët: Shqip, Anglisht, Gjermanisht dhe Frengjisht, ku nuk munguan videoklipet interesante, mesazhet dhe efektet audiovizuale. Një tjetër risi e këtij edicioni ishte padyshim transmetimi live në kohë reale në “Time Media” i të gjitha temave dhe emocioneve që u dhuruan drejtpërdrejtë në skenën e Ëndrrës më të bukur… Në fund i gjithë eventi, i cili u filmua dhe fotografua nga Armejsa Kullolli dhe stafi profesional i “Time Center”, përfundoi me ndarjen e Certifikatave, Diplomave dhe Grupfotot e rastit. Transmetimi live në kohë reale në “Time Media” u rregjistrua nga Arsi Muça. – 27 Nëntor 2016.
15232089_641713102677421_5753184692648923067_n
* Foto: Realizohet me Sukses në “Time Center”, “Public Speaking 2” dhe promovohet formula e katërt “Talk Show”, në historinë e Institucionit. Të angazhuar në event, në këtë edicion, u përfshinë nxënës dhe studentë nga pothuajse të gjitha Programet e Studimit që Institucioni ofron. Temat u zhvilluan përkatësisht në gjuhët: Shqip, Anglisht, Gjermanisht dhe Frengjisht, ku nuk munguan videoklipet interesante, mesazhet dhe efektet audiovizuale. Një tjetër risi e këtij edicioni ishte padyshim transmetimi live në kohë reale në “Time Media” i të gjitha temave dhe emocioneve që u dhuruan drejtpërdrejtë në skenën e Ëndrrës më të bukur… Në fund i gjithë eventi, i cili u filmua dhe fotografua nga Armejsa Kullolli dhe stafi profesional i “Time Center”, përfundoi me ndarjen e Certifikatave, Diplomave dhe Grupfotot e rastit. Transmetimi live në kohë reale në “Time Media” u rregjistrua nga Arsi Muça. – 27 Nëntor 2016.
15253518_641313666050698_4911104205962532524_n
* Foto: Realizohet me Sukses në “Time Center”, “Public Speaking 2” dhe promovohet formula e katërt “Talk Show”, në historinë e Institucionit. Të angazhuar në event, në këtë edicion, u përfshinë nxënës dhe studentë nga pothuajse të gjitha Programet e Studimit që Institucioni ofron. Temat u zhvilluan përkatësisht në gjuhët: Shqip, Anglisht, Gjermanisht dhe Frengjisht, ku nuk munguan videoklipet interesante, mesazhet dhe efektet audiovizuale. Një tjetër risi e këtij edicioni ishte padyshim transmetimi live në kohë reale në “Time Media” i të gjitha temave dhe emocioneve që u dhuruan drejtpërdrejtë në skenën e Ëndrrës më të bukur… Në fund i gjithë eventi, i cili u filmua dhe fotografua nga Armejsa Kullolli dhe stafi profesional i “Time Center”, përfundoi me ndarjen e Certifikatave, Diplomave dhe Grupfotot e rastit. Transmetimi live në kohë reale në “Time Media” u rregjistrua nga Arsi Muça. – 27 Nëntor 2016.
15230678_641313269384071_2769496153035765754_n
* Foto: Realizohet me Sukses në “Time Center”, “Public Speaking 2” dhe promovohet formula e katërt “Talk Show”, në historinë e Institucionit. Të angazhuar në event, në këtë edicion, u përfshinë nxënës dhe studentë nga pothuajse të gjitha Programet e Studimit që Institucioni ofron. Temat u zhvilluan përkatësisht në gjuhët: Shqip, Anglisht, Gjermanisht dhe Frengjisht, ku nuk munguan videoklipet interesante, mesazhet dhe efektet audiovizuale. Një tjetër risi e këtij edicioni ishte padyshim transmetimi live në kohë reale në “Time Media” i të gjitha temave dhe emocioneve që u dhuruan drejtpërdrejtë në skenën e Ëndrrës më të bukur… Në fund i gjithë eventi, i cili u filmua dhe fotografua nga Armejsa Kullolli dhe stafi profesional i “Time Center”, përfundoi me ndarjen e Certifikatave, Diplomave dhe Grupfotot e rastit. Transmetimi live në kohë reale në “Time Media” u rregjistrua nga Arsi Muça. Në foto skuadra #PublicSpeaking2TimeCenter – 27 Nëntor 2016.
15036607_635338459981552_7349643350237366187_n
* Foto: Përfaqësues të “EducationUSA”, (Qendra Informative e Arsimit Amerikan në Shqipëri), “Youth Act”, EYCA (Karta Rinore Evropiane), në një Sesion Informimi live me Nxënësit dhe Studentët e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” të organizuar në kuadër të Javës Ndërkombëtare të Edukimit (JNE). Foto: Armejsa Kullolli. – Nëntor 2016.
15056333_635338316648233_3427174205604608871_n* Foto: Përfaqësues të “EducationUSA”, (Qendra Informative e Arsimit Amerikan në Shqipëri), “Youth Act”, EYCA (Karta Rinore Evropiane), në një Sesion Informimi live me Nxënësit dhe Studentët e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” të organizuar në kuadër të Javës Ndërkombëtare të Edukimit (JNE). Foto: Armejsa Kullolli. – Nëntor 2016.screenshot-2016-11-14-11-31-20
* Foto: Gazetarja e mirënjohur Floriana Garo sëbashku me operatorin e emisionit “Jo vetëm Modë”, në bashkëpunim me nismën #fundjavëndryshe, z. Arbër Hajdari, vendosën të bënin një surprizë shumë të bukur për stafin dhe nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”, ku pasi u njohën dhe vizituan ambientet e Institucionit, ata rregjistruan për emisionin “Jo vetëm Modë” dhe rastin e sakrificës së dy prej nxënësve më të mrekullueshëm në botë të cilët kanë përfituar nga seria e “Bursave Tradicionale të Studimit” që Institucioni ofron. Ky emision u transmetua në Televizionin Kombëtar “Klan”. – Nëntor 2016.screenshot-2016-11-14-11-27-39* Foto: Gazetarja e mirënjohur Floriana Garo sëbashku me operatorin e emisionit “Jo vetëm Modë”, në bashkëpunim me nismën #fundjavëndryshe, z. Arbër Hajdari, vendosën të bënin një surprizë shumë të bukur për stafin dhe nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”, ku pasi u njohën dhe vizituan ambientet e Institucionit, ata rregjistruan për emisionin “Jo vetëm Modë” dhe rastin e sakrificës së dy prej nxënësve më të mrekullueshëm në botë të cilët kanë përfituar nga seria e “Bursave Tradicionale të Studimit” që Institucioni ofron. Ky emision u transmetua në Televizionin Kombëtar “Klan”. – Nëntor 2016.
14996484_10210884329401639_825098123_n
* Foto: Personaliteti i shquar i fushës publike dhe jo vetëm z. Spartak Ngjela viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe zhvillon një bashkëbisedim të ngrohtë e miqësor me studentët dhe nxënësit e pranishëm në takim. Takimi që zgjati për më shumë se një orë i konceptuar në formulën e mirënjohur traditë tashmë “Town Hall Meeting” u moderua nga Menaxheri i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”, i cili pasi i uroi mirëseardhjen dhe i shprehu falenderimet e rastit avokatit të njohur, hapi dhe bashkëbisedimin me një seri pyetjesh që përfshinin një diapazon të gjerë fushash. Në fund z. Ngjela la dhe një shënim në “Librin e Përshtypjeve”. Foto: Armejsa Kullolli. – Nëntor 2016.
15049813_10210884329241635_1608584391_n
* Foto: Personaliteti i shquar i fushës publike dhe jo vetëm z. Spartak Ngjela viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe zhvillon një bashkëbisedim të ngrohtë e miqësor me studentët dhe nxënësit e pranishëm në takim. Takimi që zgjati për më shumë se një orë i konceptuar në formulën e mirënjohur traditë tashmë “Town Hall Meeting” u moderua nga Menaxheri i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”, i cili pasi i uroi mirëseardhjen dhe i shprehu falenderimet e rastit avokatit të njohur, hapi dhe bashkëbisedimin me një seri pyetjesh që përfshinin një diapazon të gjerë fushash. Në fund z. Ngjela la dhe një shënim në “Librin e Përshtypjeve”. Foto: Armejsa Kullolli. – Nëntor 2016.
15050387_10210884329321637_1096009852_n
* Foto: Personaliteti i shquar i fushës publike dhe jo vetëm z. Spartak Ngjela viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe zhvillon një bashkëbisedim të ngrohtë e miqësor me studentët dhe nxënësit e pranishëm në takim. Takimi që zgjati për më shumë se një orë i konceptuar në formulën e mirënjohur traditë tashmë “Town Hall Meeting” u moderua nga Menaxheri i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”, i cili pasi i uroi mirëseardhjen dhe i shprehu falenderimet e rastit avokatit të njohur, hapi dhe bashkëbisedimin me një seri pyetjesh që përfshinin një diapazon të gjerë fushash. Në fund z. Ngjela la dhe një shënim në “Librin e Përshtypjeve”. Foto: Armejsa Kullolli. – Nëntor 2016.14915190_628842743964457_2069312335029586358_n
* Foto: Drejtues dhe nxënës të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” të pranishëm midis brandeve më prestigjoze dhe personaliteteve të fushës publike dhe biznesit në eventin e organizuar për nder të një vjetorit të themelimit të nismës #fundjavëndryshe. – Nëntor 2016.
14915270_629297483918983_4274745865886253788_n
* Foto: Drejtuesi i emisionit “Xing me Ermalin”, Ermal Mamaqi në një grupfoto me disa nga nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. – Nëntor 2016.
14915700_628866467295418_5169140468753256285_n
* Foto: Drejtuesit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” të pranishëm në aktivitetin e organizuar nga Ambasada e Republikës së Bullgarisë me praninë e trupit diplomatik dhe të ftuar nga fusha të ndryshme. Në foto, Ambasadori dhe zv. Ambasadori i Republikës së Bullgarisë të akredituar në vendin tonë gjatë takimit me drejtuesit e “Time Center”. – Nëntor 2016.
14925532_628842707297794_5054592129614876061_n
* Foto: Drejtues dhe nxënës të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” të pranishëm midis brandeve më prestigjoze dhe personaliteteve të fushës publike dhe biznesit në eventin e organizuar për nder të një vjetorit të themelimit të nismës #fundjavëndryshe. Në foto, drejtuesit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” sëbashku me themeluesit dhe përfaqësuesit e nismës #fundjavëndryshe. – Nëntor 2016.14724504_626875754161156_3433125694704457729_n
* Foto: Menaxheri i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” z. Fation Nikolla dhe Themeluesi i nismës #fundjavëndryshe, z. Arbër Hajdari, i lejojnë vetes një selfie gjatë momenteve kur gazetarja e mirënjohur Floriana Garo sëbashku me operatorin e emisionit “Jo vetëm Modë”, në bashkëpunim me nismën #fundjavëndryshe, z. Arbër Hajdari, vendosën të bënin një surprizë shumë të bukur për stafin dhe nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”, ku pasi u njohën dhe vizituan ambientet e Institucionit, ata rregjistruan për emisionin “Jo vetëm Modë” dhe rastin e sakrificës së dy prej nxënësve më të mrekullueshëm në botë të cilët kanë përfituar nga seria e “Bursave Tradicionale të Studimit” që Institucioni ofron. Ky emision transmetohet në Televizionin Kombëtar “Klan”. – Tetor 2016.
14720352_625767887605276_7089933450835076959_n
* Foto: Disa nga Vogëlushët më të mrekullueshëm në botë të Programit Kopësht dhe ParaShkollor. – Tetor 2016.

14355557_607372786111453_1776685508903487236_n * Foto: Disa prej studentëve të Programit të Studimit PasShkollor në “Time Center”, i cili me nisjen e Sezonit të Ri Akademik në Shtator 2016, shënon një fluks rekord rregjistrimesh në historinë e Institucionit. – Shtator 2016.14446214_607533692762029_7170638328164632487_n* Foto: Një nga grupet e studimit të Gjuhës Angleze në “Time Center”. Fillimi i Sezonit të Ri Akademik Shtator 2016 shënon një fluks rekord historik rregjistrimesh në historinë e Institucionit. – Shtator 2016.14203216_602262569955808_8564663462769825656_n* Foto: “Ne besojmë tek qytetari i nesërm ndaj sot investojmë për të!!!” Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” dhuron 12 Bursat e Plota të Studimit për muajin Shtator 2016. Bursat u shpërndanë nga përfaqësues të Bordit Drejtues të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” dhe z. Arbër Hajdari, drejtues i #fundjavëndryshe në aktivitetin e organizuar pranë ambienteve të #fundjavëndryshe ku të pranishëm ishin prindër dhe fëmijë të familjeve në nevojë. – Shtator 2016.13873074_584724638376268_3548672030600520155_n * Foto: Përfaqësues të “Albanian Resuscitation Council” zhvillojnë një leksion trajnues mbi nevojën dhe emergjencën e ndihmës së shpejtë me nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. – Gusht 2016.13895111_584735351708530_1617782323899963664_n* Foto: Përfaqësues të “Albanian Resuscitation Council” zhvillojnë një leksion trajnues mbi nevojën dhe emergjencën e ndihmës së shpejtë me nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. – Gusht 2016.13872780_584756441706421_139266742743307322_n* Foto: Përfaqësues të “Albanian Resuscitation Council” zhvillojnë një leksion trajnues mbi nevojën dhe emergjencën e ndihmës së shpejtë me nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. – Gusht 2016.13700026_582207768627955_5954500620849915049_n* Foto: Nxënësit e Kampusit Veror në “Time Center” vizitë në Institucionin e Kryeministrisë së Republikes së Shqipërisë dhe ambientet e Qendrës për Hapje dhe Dialog. – Korrik 2016.13726799_579726478876084_3365404351887593791_n * Foto: Nxënësit e Kampusit Veror në “Time Center” vizitë mësimore në Komisariatin e Policisë së Shtetit – Korrik 2016.13731513_579726812209384_733806322252419131_n* Foto: Nxënësit e Kampusit Veror në “Time Center” vizitë mësimore në Komisariatin e Policisë së Shtetit – Korrik 2016.13716249_578847972297268_3318396001049877639_n * Foto: Nxënësit e Kampusit Veror në “Time Center” gjatë një vizitë dhe praktike mësimore në Institucionin e PMNZSH, Reparti i Zjarrëfikësve të Republikës së Shqipërisë. – Korrik 2016.13718696_578849698963762_3726969539885749273_n * Foto: Nxënësit e Kampusit Veror në “Time Center” vizitë mësimore në Institucionin e PMNZSH, Reparti i Zjarrëfikësve të Republikës së Shqipërisë. – Korrik 2016.13731504_578847988963933_4179377383871173314_n* Foto: Nxënësit e Kampusit Veror në “Time Center” vizitë mësimore në Institucionin e PMNZSH, Reparti i Zjarrëfikësve të Republikës së Shqipërisë. – Korrik 2016.13606492_574869269361805_5146326855909819807_n * Foto: Momente nga Eskursioni në Gjirin e Lalëzit i Kampusit Veror në “Time Center”. – Korrik 2016.13615057_572721942909871_3583159000358739876_n * Foto: Momente nga Eskursioni në Pezë i Kampusit Veror në “Time Center”. – Qershor 2016.13450958_565645770284155_3323001122554763777_n * Foto: Momente nga festimet e 01 Qershorit në “Time Center”. – Qershor 2016.12705785_514146205434112_1622502494119341827_n * Foto: Trupa teatrale “Role Speaking 5” – “DON KISHOTI I Mançës in Time Version… In respect of Miguel De Cervantes Year!!!”. Foto: Armejsa Kullolli. – Shkurt 2016.12717832_514465075402225_3464873306047698306_n * Foto: Momente nga “Role Speaking 5” – “DON KISHOTI I Mançës in Time Version… In respect of Miguel De Cervantes Year!!!”. Foto: Armejsa Kullolli. – Shkurt 2016.12718167_514052218776844_718676195444817114_n* Foto: “Role Speaking 5” – “DON KISHOTI I Mançës in Time Version… In respect of Miguel De Cervantes Year!!!”. Momente nga festimet e Ditëlindjes së Dytë të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Foto: Armejsa Kullolli. – Shkurt 2016.

* Foto: Besnik Mustafaj, shkrimtari dhe personaliteti i shquar i botës diplomatike shqiptare viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe zhvillon një bashkëbisedim për librin me nxënësit dhe studentët e pranishëm. Foto: Armejsa Kullolli. – Janar 2016.
12592176_508271552688244_8031616400759995050_n * Foto: Besnik Mustafaj, shkrimtari dhe personaliteti i shquar i botës diplomatike shqiptare viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe zhvillon një bashkëbisedim për librin me nxënësit dhe studentët e pranishëm. Foto: Armejsa Kullolli. – Janar 2016.12661848_508271246021608_4081508624057329404_n* Foto: Besnik Mustafaj, shkrimtari dhe personaliteti i shquar i botës diplomatike shqiptare viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe zhvillon një bashkëbisedim për librin me nxënësit dhe studentët e pranishëm. Foto: Armejsa Kullolli. – Janar 2016.

* Foto: Një moment nga ora e studimit të Programeve Informatike në Institucion… – Janar 2016.

* Foto: Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” është i pari Institucion dhe Qendër Arsimore e studimit të gjuhës Angleze që fut në përdorim edicionin e katërt (Fourth Edition) të metodës “Headway”. Kjo metodë hyri në përdorim në Sezonin e vitit 2015. Në foto një nga grupet e studimit të gjuhës Angleze. – Janar 2016.
1934089_495653183950081_8044614443977099141_n * Foto: Përfaqësues të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara midis të cilëve znj. Elizabeth Hilburg, Speaker nga ky Institucion, vizitojnë Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe zhvillojnë një orë të hapur bashkëbisedimi në Gjuhën Angleze mbi temën e Vullnetarizmit e cila u organizua si pjesë e programit “Speaker’s Bureau Program”. – Dhjetor 2015.12321614_495653087283424_1286155458775980757_n* Foto: Përfaqësues të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara midis të cilëve znj. Elizabeth Hilburg, Speaker nga ky Institucion, vizitojnë Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe zhvillojnë një orë të hapur bashkëbisedimi në Gjuhën Angleze mbi temën e Vullnetarizmit e cila u organizua si pjesë e programit “Speaker’s Bureau Program”. – Dhjetor 2015.12347575_493547044160695_3566528849464198082_n* Foto: Kartolina e Traditë e Festimeve të Vitit të Ri 2016 në “Time Center” – Dhjetor 2015.12366415_491963874319012_2647561353736297676_n* Foto: Momente nga Kartolina e Traditë e Festimeve të Vitit të Ri 2016 në “Time Center”. – Dhjetor 2015.12294675_488124231369643_7567028118667778772_n* Foto: Kartolina e Festimeve të 28-29 Nëntorit 2015 në “Time Center”. Foto: Armejsa Kullolli. – Nëntor 2015.12294798_487783944737005_7205056481924542504_n * Foto: “Role Speaking 4” – “GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU in Time Version…”. Interpretimet Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë. – Nëntor 2015.11226913_487784248070308_2744114156996928731_n* Foto: “Role Speaking 4” – “GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU in Time Version…”. Interpretimet Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë. Foto: Armejsa Kullolli. – Nëntor 2015.12189724_481033375412062_4030049770703836799_n* Foto: Trupa teatrale, “Role Speaking 4” – “GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU in Time Version…”. Momente nga eventi zyrtar. Foto: Armejsa Kullolli. – Nëntor 2015.12196051_481035545411845_671263638659201876_n* Foto: Trupa teatrale, “Role Speaking 4” – “GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU in Time Version…”. Momente nga eventi zyrtar. Foto: Armejsa Kullolli. – Nëntor 2015.

* Foto: “Role Speaking 4” – “GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU in Time Version…”.  Interpretimet Sheshi “Skënderbej”, Tiranë. Foto: Armejsa Kullolli. – Tetor-Nëntor 2015.

* Foto: “Role Speaking 4” – “GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU in Time Version…”.  Interpretimet Sheshi “Skënderbej”, Tiranë. Foto: Armejsa Kullolli. – Tetor-Nëntor 2015.
12187722_481459715369428_6993803501700071406_n* Foto: “Role Speaking 4” – “GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU in Time Version…”.  Interpretimet Sheshi “Skënderbej”, Tiranë. Foto: Armejsa Kullolli. – Tetor-Nëntor 2015.12065916_481457862036280_1998264249959590326_n* Foto: “Role Speaking 4” – “GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU in Time Version…”.  Interpretimet Sheshi “Skënderbej”, Tiranë. Foto: Armejsa Kullolli. – Tetor-Nëntor 2015.
12088371_476628669185866_7272009240099488328_n * Foto: Ambasadori i Republikës së Bullgarisë në vendin tonë z. Dirmitar Arnaudov, sëbashku me zëvendës ambasadorin dhe përfaqësues të lartë të botës akademike e pedagogjike të Republikës së Bullgarisë vizitojnë dhe firmosin marrëveshjen e bashkëpunimit me Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”. – Tetor 2015.12106863_476625322519534_8449517521858224733_n
* Foto: Ambasadori i Republikës së Bullgarisë në vendin tonë z. Dirmitar Arnaudov, sëbashku me zëvendës ambasadorin dhe përfaqësues të lartë të botës akademike e pedagogjike të Republikës së Bullgarisë vizitojnë dhe firmosin marrëveshjen e bashkëpunimit me Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”. – Tetor 2015.

* Foto: Mërgim Mavraj viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe zhvillon një GrupFoto Selfie me nxënësit e Ëndrrës më të bukur. Foto: Mërgim Mavraj. – Tetor 2015.
12107750_475031369345596_7782666747294327634_n
* Foto: Mërgim Mavraj viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe zhvillon një GrupFoto Selfie me nxënësit e Ëndrrës më të bukur. Foto: Armejsa Kullolli. – Tetor 2015.
1
* Foto: Mërgim Mavraj viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe zhvillon një bashkëbisedim me nxënësit e Institucionit. Foto: Armejsa Kullolli. – Tetor 2015.

* Foto: Momente nga klasa e Programit ParaShkollor… – Tetor 2015.

* Foto: Momente nga mbërritja e Çertifikimeve Ndërkombëtare të rradhës nga “Trinity College London” për grupin e gjuhës Angleze – Shtator 2015.

* Foto: Momente nga mbërritja e Çertifikimeve Ndërkombëtare të rradhës nga “Trinity College London” për grupin e gjuhës Angleze – Shtator 2015.

* Foto: Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” lançon për herë të parë përpara publikut Kurrikulën e Programeve Kopsht dhe ParaShkollor. – Shtator 2015.
11219387_469532886562111_1548257459966461513_n
* Foto: Kështu erdhëm NE!!! Disa momente nga puna mbi ndërtimin e Institucionit (Godina 2, Kopështi dhe ParaShkollori). – Qershor-Shtator 2015.
11225177_469533586562041_4971565323203212196_n
* Foto: Kështu erdhëm NE!!! Disa momente nga puna mbi ndërtimin e Institucionit (Godina 2, Kopështi dhe ParaShkollori). – Qershor-Shtator 2015.
12004085_469533849895348_1244956201738813711_n
* Foto: Kështu erdhëm NE!!! Disa momente nga puna mbi ndërtimin e Institucionit (Godina 2, Kopështi dhe ParaShkollori). – Qershor-Shtator 2015.
12003031_469532236562176_4067059493241986173_n
* Foto: * Foto: Kështu erdhëm NE!!! Disa momente nga puna mbi ndërtimin e Institucionit (Godina 2, Kopështi dhe ParaShkollori). – Qershor-Shtator 2015.

* Foto: Fletëpalosjet e para për Programin Kopsht dhe ParaShkollor… – Gusht 2015.
10447851_437298266452240_4924142871443011617_n
* Foto: “Spelling Bee 2015”, Alba Vathi ngren Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” sërish në Podiumin e më të mirëve. Momente nga çertifikimi me “Çertifikatën e Mirënjohjes” për të gjithë skuadrën përfaqësuese të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” në edicionin e rradhës të “Spelling Bee 2015”. Alba Vathi, fituesja e vendit të tretë vlerësohet më “Bursën e Mirënjohjes”. – Qershor 2015.

* Foto: Momente nga nxjerrja e fakteve denoncuese mbi shkeljet e njëanshme të bëra nga organizatorët e konkursit të gërmëzimit… – Qershor 2015.

* Foto: Momente nga nxjerrja e fakteve denoncuese mbi shkeljet e njëanshme të bëra nga organizatorët e konkursit të gërmëzimit… – Qershor 2015.
10930119_437959416386125_6953943541948551202_n
* Foto: Eksperienca jonë në të dyja konkurimet e “Spelling Bee” u pasua nga një garë e cila pati shumë kontestime nga prindër dhe përfaqësues të Institucionit dhe jo vetëm, kjo për njëashmërinë e treguar në shkeljen e rregullores, mënyrën e organizimit e komunikimit dhe për fyerjen e bërë ndaj nxënësve dhe brand-it zyrtar të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” që kulmuan me skandalin në ndërhyrjen dhe modifikimin e fotove zyrtare të eventit dhe të fituesve në podium. Menjëherë pas zbulimit të këtyre shkeljeve, pasi u bëri me dije fyerjen dhe shqetësimet organizatorëve, pas një serie përgjigjesh joprofesionale, arrogante dhe me argumentim jo bindës nga organizatorët, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” i publikoi faktet denoncuese dhe komunikimet hapur për publikun në median sociale dhe vendosi të tërhiqej duke mos pranuar të marrë më pjesë në këtë organizim dhe në asnjë nga organizimet që Zyra e Marrëdhënieve me Publikun pranë Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës organizoi. Në dy vjet komunikim institucional, rasti i diskriminimit favorizues të njëanshëm ndaj nesh nuk ishte vetëm në këtë rast, pasi përfaqësues të së njëjtës zyrë janë treguar indiferentë dhe të njëanshëm në të gjitha komunikimet zyrtare në të dyja aplikimet e Institucionit për konkurset e “Spelling Bee” dhe gjithashtu edhe në kërkesën për pjesëmarrje në aktivitetet e organizuara nga Këndi Amerikan në Tiranë. Menjëherë pas këtyre denoncimeve e kontestimeve konkursi i gërmëzimit “Spelling Bee” nuk u organizua më në vazhdim. Pas kësaj ngjarjeje Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” vazhdoi bashkëpunimin normal me sektorë përfaqësues profesionistë të tjerë të Institucionit të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Në Dhjetor 2015, përfaqësues të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara vizituan ambientet e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” dhe shprehën komplimentet e tyre për Stafin dhe Nxënësit e Institucionit. – Qershor 2015.
10409032_10153049988460838_3952523142949199428_n
* Foto: “Spelling Bee 2015”, Alba Vathi ngren Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” sërish në Podiumin e më të mirëve. Foto e publikuar nga faqja zyrtare e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Pjesëmarrës në event nxënës dhe ish nxënës të përgatitur nga stafi Themelues i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Gjatë publikimit në foton zyrtare të publikuar nga organizatorët është ndërhyrë në mënyrë diskriminuese të njëanshme në dëmtim të Brand-it të Institucionit. – Qershor 2015.
11169206_10153049983405838_2423720169016139076_n
* Foto: “Spelling Bee 2015”, Alba Vathi ngren Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” sërish në Podiumin e më të mirëve. Foto e publikuar nga faqja zyrtare e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, z. Donald Lu gjatë dhurimit të Çmimit fitues nxënëses Alba Vathi. Gjatë publikimit në foton zyrtare të publikuar nga organizatorët, është ndërhyrë në mënyrë diskriminuese të njëanshme në dëmtim të Brand-it të Institucionit. – Qershor 2015.
11229686_436722706509796_4799757571361533770_n
* Foto: “Spelling Bee 2015”, Alba Vathi ngren Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” sërish në Podiumin e më të mirëve. – Qershor 2015.

* Foto: “Spelling Bee 2015”, Alba Vathi ngren Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” sërish në Podiumin e më të mirëve. – Qershor 2015.
11249087_436722713176462_8544479369133716131_n
* Foto: “Spelling Bee 2015”, Alba Vathi ngren Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” sërish në Podiumin e më të mirëve. – Qershor 2015.
11412158_436942386487828_7728546691693048146_n* Foto: Momente nga provat zyrtare për “Spelling Bee 2015”. – Qershor 2015.
13495218_567816340067098_4886325393676660905_n
* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.

* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.
13501671_567814743400591_7964222884082085307_n
* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.

* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.

* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.

* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.
13501986_567826966732702_3958269725287698805_n
* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.
13524413_567825023399563_2889079828336631653_n
* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.

* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.
13508943_567815746733824_8447922345600027880_n
* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.
13508943_567816246733774_247834055445429490_n
* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.
13508993_567813830067349_7732801249103961514_n
* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.
13509083_567813553400710_8094176316786233738_n
* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.

* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.

* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.
11351337_440507599464640_7378016080353769977_n
* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.

* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.

* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.1530320_440507549464645_4534195047362504962_n * Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.
10487183_433342383514495_5723324738873610525_n* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.
11390027_433928730122527_1868957801162323673_n
* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.
11407054_431495560365844_1017523235567272234_n
* Foto: Momente nga Sezoni i Parë i Programit të Kampusit Veror. – Qershor-Gusht 2015.
11024768_430392037142863_7187253762644586634_n* Foto: 01 Qershor 2015, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” lançon për herë të parë përpara publikut Kurrikulën e Kampusit Veror. – Qershor 2015.
10537420_430391523809581_9016300228072173850_n
* Foto: 01 Qershor 2015, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” lançon për herë të parë përpara publikut Kurrikulën e Kampusit Veror. – Qershor 2015.
11102986_429246223924111_4055173778035557171_n
* Foto: “Time Center” kthehet në Kryeqendrën pritëse për Çertifikimet Ndërkombëtare “Trinity Exams”. Përfaqësues zyrtar të “Trinity College London” vizitojnë Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”. – Maj 2015.
11203153_429246587257408_1396338485891500333_n
* Foto: “Time Center” kthehet në Kryeqendrën pritëse për Çertifikimet Ndërkombëtare “Trinity Exams”. Përfaqësues zyrtar të “Trinity College London” vizitojnë Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”. – Maj 2015.
11219417_429246760590724_8128253009825406847_n* Foto: “Time Center” kthehet në Kryeqendrën pritëse për Çertifikimet Ndërkombëtare “Trinity Exams”. Përfaqësues zyrtar të “Trinity College London” vizitojnë Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” ku zhvillojnë testimet e rradhës për nxënësit e Institucionit dhe për nxënësit e Institucioneve dhe Qendrave të ndryshme nga zonat e ndryshme të vendit. “It’s wonderful”, këto ishin fjalët e para që tha përfaqësuesja zyrtare e “Trinity College London” sapo hodhi hapat e saj të parë në ambjentet e Institucionit. – Maj 2015.

* Foto: Kreativ me ritmin e kohës… – Maj 2015.10421439_426844734164260_3721501978267010971_n
* Foto: “Town Hall Meeting 13”, “#Unëjam”Smart Charging” #VotoniShqipërinë”. Dy studentët Grigor Basha dhe Mikel Çuni të cilët përfaqësuan Shqipërinë në konkursin ndërkombëtar të “GIST Tech-I 2015” promovojnë projektin e tyre inovativ përpara studentëve të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Fitues të “Startup Live Tirana” Grigori dhe Mikeli gjithashtu përfaqësuan Shqipërinë edhe në “Pioneers festivals 2015” që u organizua në Vienë. – Maj 2015.
11015219_426844657497601_7839556904208698668_n* Foto: “Town Hall Meeting 13”, “#Unëjam”Smart Charging” #VotoniShqipërinë”. Dy studentët Grigor Basha dhe Mikel Çuni të cilët përfaqësuan Shqipërinë në konkursin ndërkombëtar të “GIST Tech-I 2015” promovojnë projektin e tyre inovativ përpara studentëve të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Fitues të “Startup Live Tirana” Grigori dhe Mikeli gjithashtu përfaqësuan Shqipërinë edhe në “Pioneers festivals 2015” që u organizua në Vienë. – Maj 2015.

* Foto: “Town Hall Meeting 13”, “#Unëjam”Smart Charging” #VotoniShqipërinë”. Dy studentët Grigor Basha dhe Mikel Çuni të cilët përfaqësuan Shqipërinë në konkursin ndërkombëtar të “GIST Tech-I 2015” promovojnë projektin e tyre inovativ përpara studentëve të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Fitues të “Startup Live Tirana” Grigori dhe Mikeli gjithashtu përfaqësuan Shqipërinë edhe në “Pioneers festivals 2015” që u organizua në Vienë. – Maj 2015.
10955639_425575204291213_4960446267090590177_n
* Foto: Përfaqësuesit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” të ftuar në ceremoninë zyrtare të organizuar për ndarjen e Çmimeve për Inovatorët e rinj të zhvilluar në kuadër të mbylljes së Javës së Inovacionit 2015. – Maj 2015. 11143631_425555557626511_6896060959589170528_n
* Foto: Përfaqësuesit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” të ftuar në ceremoninë zyrtare të organizuar për ndarjen e Çmimeve për Inovatorët e rinj të zhvilluar në kuadër të mbylljes së Javës së Inovacionit 2015. – Maj 2015.
11295613_425555594293174_5853002957949410461_n* Foto: Ministrja e Inovacionit znj. Milena Harito dhe Menaxheri i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” i lejojnë vetes një selfie në mbyllje të javës së inovacionit. – Maj 2015.
17099_425575294291204_7036163708407064858_n
* Foto: Përfaqësuesit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” të ftuar në ceremoninë zyrtare të organizuar për ndarjen e Çmimeve për Inovatorët e rinj të zhvilluar në kuadër të mbylljes së Javës së Inovacionit 2015. – Maj 2015.
11227508_425575194291214_6392328645103143919_n
* Foto: Përfaqësuesit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” të ftuar në ceremoninë zyrtare të organizuar për ndarjen e Çmimeve për Inovatorët e rinj të zhvilluar në kuadër të mbylljes së Javës së Inovacionit 2015. Përfaqësuesit e “Time Center” ishin të ftuar në këtë event midis emrave dhe brandeve më të shquar kombëtarë e ndërkombëtarë, vizitorëve, të rinjve inovatorë, etj. E pranishme në event ishte edhe Ministrja e Inovacionit znj. Milena Harito e cila u ritakua edhe me përfaqësuesit e Ëndrrës më të bukur, ku pasi u njoh me Institucionin u njoh dhe me modën Velfie që është një stil i krijuar në variantin Time. Fituesit e mbrëmjes ishin Grigor Basha dhe Mikel Çuni dy djem inovativ dhe me një projekt tejet interesant të cilët ishin të parët që u mbështetën nga përfaqësuesit e “Time Center” dhe në fund ishin ata që u ngjitën në Podiumin e fituesve. – Maj 2015.
17097_424112004437533_2603904514571143716_n* Foto: Nga data 11 Maj deri në datën 13 Maj 2015, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” në bashkëpunim me Brandin prestigjoz ndërkombëtar “EIPASS” ishin pjesë e Panairit të Inovacionit “HIGHT-TECH SHOW”, organizuar nga Ministria e Inovacionit në kuadër të javës së Inovacionit. – Maj 2015.11147177_424078074440926_1679756704500568265_n
* Foto: “Yale Alumni School Association”. Përfaqësuesit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” ftohen të takohen dhe shkëmbejnë kulturat me përfaqësues të 41 Kolegjeve dhe Institucioneve Arsimore nga më të njohurat të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. – Maj 2015.11136634_424060891109311_6045919625757201088_n* Foto: Rikthehet në skenë “Role Speaking 3”, “One Hundred Years of Solitude in Time Version. IN MEMORY OF GABO…”. Ditën e Shtunë, dt. 09 Maj 2015 në orën 12:00 të ftuar nga këndi i “EducationUSA” dhe Ambasadës së Shteteve të Bashkuara, nxënësit më të mrekullueshëm në botë rikthyen edhe njëherë në skenë pjesën teatrale që renditi Shqipërinë paralelisht me të gjitha vendet dhe institucionet e botës që përkujtuan Nobelistin e shquar Gabriel García Márquez në njëvjetorin e ndarjes nga jeta. Aktiviteti që përkoi me Ditën e Europës u mbështet nga “YouthACT” dhe u luajt përpara publikut të hapur në Festivalin e Librit dhe Artit Pamor duke shënuar kështu një ngjarje tjetër historike për arritjet e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Të pranishëm në event ishin prindër të institucionit, të ftuar dhe vizitorë të Festivalit. – Maj 2015.10985444_424041664444567_1886568210718396473_n
* Foto: Zyra e Shërbimeve Profesionale “Time Center” shënon një tjetër sukses shumë të madh që është pasuar me të tjera suksese në projekte të mëdha gjatë këtyre viteve. Pas një serie projektesh të suksesshme, Zyra e Shërbimeve Profesionale “Time Center” ishte e ftuar si një nga bashkëpuntoret e projektit në premierën e filmit të restauruar “Përrallë nga e kaluara” e cila u promovua përpara publikut në datën 08 Maj 2015. – Maj 2015.
11011525_424041471111253_5400183850191258489_n
* Foto: Zyra e Shërbimeve Profesionale “Time Center” shënon një tjetër sukses shumë të madh që është pasuar me të tjera suksese në projekte të mëdha gjatë këtyre viteve. Pas një serie projektesh të suksesshme, Zyra e Shërbimeve Profesionale “Time Center” ishte e ftuar si një nga bashkëpuntoret e projektit në premierën e filmit të restauruar “Përrallë nga e kaluara” e cila u promovua përpara publikut në datën 08 Maj 2015. Zyra e Shërbimeve Profesionale “Time Center” ka mbuluar përkthimin, titrimin dhe montimin e filmit në këtë projekt. Ky është i disati projekt i tillë në rradhë që logoja nën të cilën korret fitore shfaqet në ekranet e kinemave më moderne kombëtare dhe ndërkombëtare. Të ftuar në event ishin të gjitha figurat e filmit që ka mbetur ikonë në historinë e kinematografisë shqiptare, ministria e kulturës znj. Mirela Kumbaro, personalitete të ndryshme të jetës publike, etj. – Maj 2015.1381616_422315114617222_8720273715039848261_n
* Foto: Një grup përfaqësuesish nga Institucioni Arsimor Profesional “Time Center”, midis të cilëve studentë dhe prindër të këtij Institucioni vizitojnë Festivalin e Librit dhe Arteve 2015 dhe marrin pjesë në takimin informues për Programin e Bursave “Fulbright” dhe “Humphrey”, me referentë nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe “EducationUSA”. – Maj 2015.
11210520_422315127950554_8553048365453016399_n* Foto: Një grup përfaqësuesish nga Institucioni Arsimor Profesional “Time Center”, midis të cilëve studentë dhe prindër të këtij Institucioni vizitojnë Festivalin e Librit dhe Arteve 2015 dhe marrin pjesë në takimin informues për Programin e Bursave “Fulbright” dhe “Humphrey”, me referentë nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe “EducationUSA”. – Maj 2015.1610917_418988888283178_6834787283484593624_n
* Foto:  “Vepro me Votë!!! Thuaj mendimin tënd!!! Ditët e Anketës – 06-11 Prill 2015.” Momenti nga anketimi i dytë i mendimit të nxënësve dhe studentëve në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”. – Prill 2015.
11203055_418988681616532_6339536435639985774_n* Foto:  “Vepro me Votë!!! Thuaj mendimin tënd!!! Ditët e Anketës – 06-11 Prill 2015.” Momente nga anketimi i dytë i mendimit të nxënësve dhe studentëve në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”. – Prill 2015.1510639_418656274983106_2675297223226823674_n
* Foto: “Role Speaking 3”, “One Hundred Years of Solitude in Time Version. IN MEMORY OF GABO…” – 26 Prill 2015.
Momente nga eventi zyrtar. Paralelisht me Shtetet dhe Institucionet Arsimore më prestigjoze në botë, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” përkujton nobelistin e shquar kolumbian Gabriel Garcia Marquez në një vjetorin e ndarjes nga jeta. Kjo shfaqje u realizua tre herë përpara publikut. – Prill 2016.
11018159_418656264983107_2459551623276506139_n
* Foto: “Role Speaking 3”, “One Hundred Years of Solitude in Time Version. IN MEMORY OF GABO…” – 26 Prill 2015.
Momente nga eventi zyrtar. Paralelisht me Shtetet dhe Institucionet Arsimore më prestigjoze në botë, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” përkujton nobelistin e shquar kolumbian Gabriel Garcia Marquez në një vjetorin e ndarjes nga jeta. Kjo shfaqje u realizua tre herë përpara publikut. – Prill 2015.
11150173_418656728316394_88295228469392403_n
* Foto: “Role Speaking 3”, “One Hundred Years of Solitude in Time Version. IN MEMORY OF GABO…” – 26 Prill 2015.
Momente nga eventi zyrtar. Paralelisht me Shtetet dhe Institucionet Arsimore më prestigjoze në botë, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” përkujton nobelistin e shquar kolumbian Gabriel Garcia Marquez në një vjetorin e ndarjes nga jeta. Kjo shfaqje u realizua tre herë përpara publikut. – Prill 2015.
15528_418602521655148_3145685222973541440_n
* Foto: “Role Speaking 3”, “One Hundred Years of Solitude in Time Version. IN MEMORY OF GABO…” – 26 Prill 2015.
Momente nga provat zyrtare. – Mars-Prill 2015.
11174905_418602081655192_5969389340568915317_n
* Foto: “Role Speaking 3”, “One Hundred Years of Solitude in Time Version. IN MEMORY OF GABO…” – 26 Prill 2015.
Provat për “Role Speaking 3” filluan me një sfidë për nxënësit dhe stafin e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Këtë edicion ne i vumë vetes synimin të realizonim diçka tërësisht tonën të zbërthyer nga librat dhe të kthyer në skenar në një version si në asnjë vend në botë. Një vit nga ndarja nga jeta e një prej ikonave të letërsisë botërore, Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” vendosi të përkujtojë Gabriel Garcia Marquez me një sërë aktivitetesh të cilat kulmuan me SuperEventin “Role Speaking 3” ku ne zbritëm në skenën e Ëndrrës më të bukur, Kryeveprën Botërore “100 Vjet vetmi” në një zbërthim, formulë dhe skenar tërësisht origjinal. – Mars-Prill 2015.14711_414748852040515_8516357573650706262_n
* Foto: “Të dua Shqipëri!!!”, kartolinë përshëndetëse në mbështetje të Ekipit Kombëtar të Futbollit në Eleminatoret e Kampionatit Europian “Francë 2016”. – Prill 2015.19717_410275595821174_5846969907252412116_n
* Foto: “Town Hall Meeting 12” – “Time-International Study Session”. Të ftuarit e rradhës në sesionin infomues ishin përfaqësuesit e Zyrës për Konsulencë Edukimi dhe Punësimi, (Partnerë zyrtarë të “Cambridge Education Group”, “Queen Mary University of London”, “Cats College” – Boston, ShBA dhe Hollandë, “BHMS” në Zvicër dhe një sërë universitetesh në Gjermani, Austri dhe Hungari).- Prill 2015.
11062754_409975579184509_2678433489857765071_n
* Foto: “Town Hall Meeting 12” – “Time-International Study Session”. Të ftuarit e rradhës në sesionin infomues ishin përfaqësuesit e Zyrës për Konsulencë Edukimi dhe Punësimi, (Partnerë zyrtarë të “Cambridge Education Group”, “Queen Mary University of London”, “Cats College” – Boston, ShBA dhe Hollandë, “BHMS” në Zvicër dhe një sërë universitetesh në Gjermani, Austri dhe Hungari).- Prill 2015.
20913_406567212858679_7085393446296318965_n
* Foto: “Town Hall Meeting 11”, – “TIME – EducationUSA”. Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” starton serinë e sesioneve informuese për këshillimet e trajnimet falas për të përfituar bursa dhe ndjekur studimet në kolegjet, universitetet dhe institucionet arsimore më të njohura në botë.- Mars 2015.
11096382_406568199525247_8089383801200043262_n
* Foto: “Town Hall Meeting 11”, – “TIME – EducationUSA”. Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” starton serinë e sesioneve informuese për këshillimet e trajnimet falas për të përfituar bursa dhe ndjekur studimet në kolegjet, universitetet dhe institucionet arsimore më të njohura në botë. Të ftuar special në këtë takim ishin përfaqësuesit e “EDUCATIONUSA” (Advising Center in Albania), brand-it të njohur ndërkombëtar të krijuar e mbështetur nga qeveria e Shteteve të Bashkuara me zyra në mbi 170 vende të botës për të promovuar arsimimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Referues ishin znj. Jonida Lamaj (drejtuese e kësaj zyre për Shqipërinë) dhe znj. Aida Hudhri (kordinatore pranë “EDUCATIONUSA”). – Mars 2015.10426330_403983399783727_6051362308176778394_n
* Foto: Momente nga aktiviteti për Ditët e Frankofonisë në “Time Center”. – Mars 2015.
11080872_403984176450316_639239499906442351_n
* Foto: Momente nga aktiviteti për Ditët e Frankofonisë në “Time Center”. – Mars 2015.10426823_389620961219971_9030925256001933674_n
* Foto: “Role Speaking 2”, “La version du “Petit Poucet” à Time Center…”, momente nga eventi zyrtar. Festojmë Ditëlindjen e Parë të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” dhe zyrtarizohemi si “Ëndrra më e bukur…” – 15 Shkurt 2015.
10462904_389619851220082_4126308902974333652_n
* Foto: “Role Speaking 2”, “La version du “Petit Poucet” à Time Center…”, momente nga eventi zyrtar. Festojmë Ditëlindjen e Parë të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” dhe zyrtarizohemi si “Ëndrra më e bukur…” – 15 Shkurt 2015.
10987724_389620941219973_5543600996933480053_n
* Foto: “Role Speaking 2”, “La version du “Petit Poucet” à Time Center…”, momente nga eventi zyrtar. Festojmë Ditëlindjen e Parë të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” dhe zyrtarizohemi si “Ëndrra më e bukur…” – 15 Shkurt 2015.

* Foto: “Role Speaking 2”, “La version du “Petit Poucet” à Time Center…”, momente nga eventi zyrtar. Festojmë Ditëlindjen e Parë të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” dhe zyrtarizohemi si “Ëndrra më e bukur…” – 15 Shkurt 2015.
11002623_390255947823139_2950467875237462250_n
* Foto: “Role Speaking 2”, “La version du “Petit Poucet” à Time Center…”, momente nga eventi zyrtar. Festojmë Ditëlindjen e Parë të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” dhe zyrtarizohemi si “Ëndrra më e bukur…” – 15 Shkurt 2015.
10464030_387116928137041_7637078420284746952_n
* Foto: “Role Speaking 2”, “La version du “Petit Poucet” à Time Center…”, momente nga provat zyrtare. – Janar-Shkurt 2015.
10991363_387115551470512_1291510403803831657_n
* Foto: “Role Speaking 2”, “La version du “Petit Poucet” à Time Center…”, momente nga provat zyrtare. – Janar-Shkurt 2015.
1499623_386699824845418_1524840853989639623_n
* Foto: “Public Speaking 1” – 08 Shkurt 2015. Momente nga eventi zyrtar. – Shkurt 2015.
10491086_386700081512059_1952133996706461623_n
* Foto: “Public Speaking 1” – 08 Shkurt 2015. Momente nga eventi zyrtar. – Shkurt 2015.
10981359_386699678178766_1275019318247838888_n
* Foto: “Public Speaking 1” – 08 Shkurt 2015. Momente nga eventi zyrtar. – Shkurt 2015.
1476151_385478491634218_1859216279143336130_n
* Foto: “Public Speaking 1” – 08 Shkurt 2015. Momente nga provat zyrtare. – Shkurt 2015.
10341994_380136308835103_4829047864189026575_n* Foto: “Town Hall Meeting 10”, Edsi Mënaj promovon projektin e tij të biznesit në “Time Center” në një event informues ku tema kryesore ishte informimi mbi teknologjinë e blerjeve, shitjeve, marketingut online dhe promovimi i “EDSI.al” dyqanit virtual elektronik më të ri në Shqipëri, i ideuar si plan Biznesi nga nxënësi Edsi Mënaj. – Janar 2015.
10392425_380136488835085_7218529137264432740_n
* Foto: “Town Hall Meeting 10”, Edsi Mënaj promovon projektin e tij të biznesit në “Time Center” në një event informues ku tema kryesore ishte informimi mbi teknologjinë e blerjeve, shitjeve, marketingut online dhe promovimi i “EDSI.al” dyqanit virtual elektronik më të ri në Shqipëri, i ideuar si plan Biznesi nga nxënësi Edsi Mënaj. – Janar 2015.

* Foto: “Town Hall Meeting 10”, Edsi Mënaj promovon projektin e tij të biznesit në “Time Center” në një event informues ku tema kryesore ishte informimi mbi teknologjinë e blerjeve, shitjeve, marketingut online dhe promovimi i “EDSI.al” dyqanit virtual elektronik më të ri në Shqipëri, i ideuar si plan Biznesi nga nxënësi Edsi Mënaj. – Janar 2015.
10906034_375209879327746_6916644549494995847_n
* Foto: “Town Hall Meeting 9” – “TimeTrinity Days 07-12 Janar 2015″. Znj. Brunilda Muçollari, menaxhere e “Educational Centre Albania” dhe përfaqësuese zyrtare e provimeve të “Trinity College London” në Shqipëri zhvillon një bashkëbisedim me nxënësit dhe studentët e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” për promovimin e Testimit dhe Çertifikimit Ndërkombëtar nëpërmjet “Trinity College London”. – Janar 2015.10926466_375196389329095_9183842348162819380_n
* Foto: “Town Hall Meeting 9” – “TimeTrinity Days 07-12 Janar 2015″. Znj. Brunilda Muçollari, menaxhere e “Educational Centre Albania” dhe përfaqësuese zyrtare e provimeve të “Trinity College London” në Shqipëri zhvillon një bashkëbisedim me nxënësit dhe studentët e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” për promovimin e Testimit dhe Çertifikimit Ndërkombëtar nëpërmjet “Trinity College London”. – Janar 2015.
10613098_10205355023812455_8852846186305074681_n
* Foto: “SËBASHKU U RRITËM…”. Kartolina Traditë e Vitit të Ri 2015. – Dhjetor 2014.
1395222_360541064127961_6694541194490101438_n
* Foto: “SËBASHKU U RRITËM…”. Momente nga Festimet & Kartolina Traditë e Vitit të Ri 2015. – Dhjetor 2014.10848063_360537107461690_1214028925141695787_n
* Foto: “SËBASHKU U RRITËM…”. Momente nga Festimet & Kartolina Traditë e Vitit të Ri 2015. – Dhjetor 2014.

* Foto: Momente nga Festimet e Vitit të Ri 2015. Pema traditë e “Time Center” përzgjidhet si pemët më të bukura në konkursin fotografik të realizaur nga revista “Anabel”… – Dhjetor 2014.
10006925_355501567965244_6108561380901362782_n* Foto: “Town Hall Meeting 8” – “Të njohim vlerat Kuq e Zi…”. Një nga shkrimtarët më të dashur për të rinjtë dhe jo vetëm, z. Viktor Canosinaj viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe bashkëbisedon me fëmijët dhe nxënësit e këtij institucioni. – Nëntor 2014.
10409067_355501177965283_8815541822886984595_n
* Foto: “Town Hall Meeting 8” – “Të njohim vlerat Kuq e Zi…”. Një nga shkrimtarët më të dashur për të rinjtë dhe jo vetëm, z. Viktor Canosinaj viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe bashkëbisedon me fëmijët dhe nxënësit e këtij institucioni. – Nëntor 2014.10348589_357348857780515_598014347994005973_n
* Foto: “Town Hall Meeting 7” – “Të njohim vlerat Kuq e Zi…”. Fabulisti i shquar me famë kombëtare dhe ndërkombëtare z. Ferit Lamaj viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe bashkëbisedon me nxënësit e këtij institucioni. – Nëntor 2014.10533543_355257841322950_2223503324435333919_n
* Foto: “Town Hall Meeting 7” – “Të njohim vlerat Kuq e Zi…”. Fabulisti i shquar me famë kombëtare dhe ndërkombëtare z. Ferit Lamaj viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe bashkëbisedon me nxënësit e këtij institucioni. – Nëntor 2014.
10806267_355256517989749_4555934280032306893_n* Foto: “Town Hall Meeting 7” – “Të njohim vlerat Kuq e Zi…”. Fabulisti i shquar me famë kombëtare dhe ndërkombëtare z. Ferit Lamaj viziton Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe bashkëbisedon me nxënësit e këtij institucioni. – Nëntor 2014.
10612994_355220081326726_548512890157470698_n* Foto: “Town Hall Meeting 6” – “Heronjtë që krijojnë epokë nuk duhen harruar…”. Veteranë pjesmarrës në Luftën Antifashiste Nacional Çlirimtare vizitojnë dhe zhvillojnë një takim me nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Midis të ftuarve z. Sevo Tarifa, z. Shërbet Karuli dhe z. Dhimitër Shtëmbari, autor të një serie artikujsh dhe botimesh të ndryshme me tematika nga kjo ngjarje. Aktiviteti u pasqyrua në gazetën “Peza”. – Nëntor 2014.
10686869_355220161326718_1070058274087975287_n* Foto: “Town Hall Meeting 6” – “Heronjtë që krijojnë epokë nuk duhen harruar…”. Veteranë pjesmarrës në Luftën Antifashiste Nacional Çlirimtare vizitojnë dhe zhvillojnë një takim me nxënësit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. Midis të ftuarve z. Sevo Tarifa, z. Shërbet Karuli dhe z. Dhimitër Shtëmbari, autor të një serie artikujsh dhe botimesh të ndryshme me tematika nga kjo ngjarje. Aktiviteti u pasqyrua në gazetën “Peza”. – Nëntor 2014.10469041_345089335673134_5918730820595330812_n
* Foto: “Role Speaking 1”, “Cinderella in Time Version” – 02 Nëntor 2014. Momente nga eventi zyrtar. – Nëntor 2014.
10511082_345085359006865_2785510893419292496_n
* Foto: “Role Speaking 1”, “Cinderella in Time Version” – 02 Nëntor 2014. Momente nga eventi zyrtar. – Nëntor 2014.
10620665_345097532338981_9154081943556343887_n
* Foto: “Role Speaking 1”, “Cinderella in Time Version” – 02 Nëntor 2014. Momente nga eventi zyrtar. – Nëntor 2014.
10686872_345093289006072_5531960835070233485_n
* Foto: “Role Speaking 1”, “Cinderella in Time Version” – 02 Nëntor 2014. Momente nga eventi zyrtar. – Nëntor 2014.
10801748_345090745672993_3981304892579682084_n
* Foto: “Role Speaking 1”, “Cinderella in Time Version” – 02 Nëntor 2014. Momente nga eventi zyrtar. – Nëntor 2014.
1017147_344306475751420_832684606119226685_n
* Foto: “Role Speaking 1”, “Cinderella in Time Version” – 02 Nëntor 2014. Momente nga provat zyrtare – Tetor-Nëntor 2014.

* Foto: Esmiralda Rabeli është studentja e parë e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” që Çertifikohet shkëlqyeshëm nga Instituti i Modelimeve në Biznes (IMB) në zotërimin e programit “Alpha”. Ky Çertifikim u pasua me të tjera Çertifikime Ndërkombëtare për nxënësit e Institucionit. – Tetor 2014.
1486891_340029242845810_1259814497572772872_n
* Foto: “Një botë me shumë Kultura” – “Shkëmbimi i Kulturave 2”. Say Hello from “Time Center”, Say Hello to “Time Center”. Studentët e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” shkëmbejnë kulturat me studentë përfaqësues të “Baruch College” New York dhe studentë përfaqësues të organizatës ndërkombëtare të nderit “Golden Key”. – Tetor 2014.
10649635_339840906197977_5190360807719241326_n
* Foto: “Një botë me shumë Kultura” – “Shkëmbimi i Kulturave 2”. Say Hello from “Time Center”, Say Hello to “Time Center”. Studentët e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” shkëmbejnë kulturat me studentë përfaqësues të “Baruch College” New York dhe studentë përfaqësues të organizatës ndërkombëtare të nderit “Golden Key”. – Tetor 2014.
10704161_339841099531291_6131980354897406822_n* Foto: “Një botë me shumë Kultura” – “Shkëmbimi i Kulturave 2”. Say Hello from “Time Center”, Say Hello to “Time Center”. Studentët e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” shkëmbejnë kulturat me studentë përfaqësues të “Baruch College” New York dhe studentë përfaqësues të organizatës ndërkombëtare të nderit “Golden Key”. – Tetor 2014.10366016_339494936232574_4167028777061150275_n
* Foto: “Town Hall Meeting 5”-“Time-EIPASS DAYS”, Takimi 2-të. Përfaqësues zyrtar të CDS & EIPASS për Shqipërinë vizitojnë Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe promovojnë Çertifikimet EIPASS. – Tetor 2014.
1782122_338765459638855_1623997163885364730_n
* Foto: “Town Hall Meeting 4 – Dita e Dritëroit – 18.10.2014”. Shkrimtari dhe Personaliteti i Shquar i Letërsisë Moderne Shqiptare vlerësohet me “Çertifikatën e Mirënjohjes” nga Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” dhe takohet e zhvillon një bashkëbisedim të ngrohtë me nxënësit dhe studentët e Institucionit. Eventi u filmua nga operatorët e Radio Televizionit “Ora News”. – Tetor 2014.
10423713_338765229638878_8175385299460581664_n
* Foto: “Town Hall Meeting 4 – Dita e Dritëroit – 18.10.2014”. Shkrimtari dhe Personaliteti i Shquar i Letërsisë Moderne Shqiptare vlerësohet me “Çertifikatën e Mirënjohjes” nga Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” dhe takohet e zhvillon një bashkëbisedim të ngrohtë me nxënësit dhe studentët e Institucionit. Eventi u filmua nga operatorët e Radio Televizionit “Ora News”. – Tetor 2014.
10599425_338764929638908_4583114012807329157_n
* Foto: “Town Hall Meeting 4 – Dita e Dritëroit – 18.10.2014”. Shkrimtari dhe Personaliteti i Shquar i Letërsisë Moderne Shqiptare vlerësohet me “Çertifikatën e Mirënjohjes” nga Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” dhe takohet e zhvillon një bashkëbisedim të ngrohtë me nxënësit dhe studentët e Institucionit. Eventi u filmua nga operatorët e Radio Televizionit “Ora News”. – Tetor 2014.

* Foto: “Town Hall Meeting 4 – Dita e Dritëroit – 18.10.2014”. Shkrimtari dhe Personaliteti i Shquar i Letërsisë Moderne Shqiptare vlerësohet me “Çertifikatën e Mirënjohjes” nga Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” dhe takohet e zhvillon një bashkëbisedim të ngrohtë me nxënësit dhe studentët e Institucionit. Eventi u filmua nga operatorët e Radio Televizionit “Ora News”. Promovimi i VLERAVE TË VËRTETA FRYMËZUESE për brezin e ri është një tjetër kriter kryesor i përcaktuar në synimet e Institucionit… – Tetor 2014.
10301207_336043983244336_714108498495755797_n
* Foto: “Town Hall Meeting 3” – “Time-EIPASS DAYS”, përfaqësues zyrtar të CDS & EIPASS për Shqipërinë vizitojnë Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe promovojnë Çertifikimet EIPASS. – Tetor 2014.
10659399_335775853271149_229127224672831956_n
* Foto: “Town Hall Meeting 3” – “Time-EIPASS DAYS”, përfaqësues zyrtar të CDS & EIPASS për Shqipërinë vizitojnë Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe promovojnë Çertifikimet EIPASS. – Tetor 2014.
10711137_336043919911009_8978171499102538268_n
* Foto: “Town Hall Meeting 3” – “Time-EIPASS DAYS”, përfaqësues zyrtar të CDS & EIPASS për Shqipërinë vizitojnë Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” dhe promovojnë Çertifikimet EIPASS. – Tetor 2014.

* Foto: Përfaqësuesit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” të ftuar në trajnimin me temë: “Age appropriate skills” ku referuese dhe e ftuar speciale ishte Olha Madylus nga “Cambridge University”, me një përvojë disavjeçare si mësuese dhe trajnuese në Hong Kong, Venezuelë dhe Greqi. Gjithashtu Olha është autore e metodës mësimore me titull: “Film, TV and Music” botuar nga “Cambridge” si pjesë e “Cambridge Collection”.
Në Seminarin trajnues merrnin pjesë mësues dhe përfaqësues nga Qendra dhe Institucione Arsimore të ndryshme të vendit. Seanca trajnuese u shoqërua me pyetësorë dhe aktivitete të ndryshme.
Në fund autorja bëri edhe një garë midis të pranishmëve që ishin të ftuar në sallë për të vlerësuar me Çmimin Special përfaqësuesit më të vëmendshëm gjatë gjithë leksionit trajnues.
Çmimi, që ishte një kopje origjinale në versionin e printuar, e “Film, TV and Music”, metodës së botuar nga autorja që është edhe libri i parë i saj pas një përvoje disavjeçare, u fitua nga përfaqësuesit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” të cilët treguan që janë të vemendshëm, seriozë, pjesëmarrës dhe konkurentë të denjë në aktivitete të tilla. Që nga Themelimi zyrtar përfaqësuesit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” kanë qenë dhe janë të ftuar e pjesëmarrës në një seri evenimentesh, seminaresh e aktivitetesh të organizuar nga partnerë, konkurentë e marka të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare në fushën akademike, inovative dhe jo vetëm. – Tetor 2014.
1920316_330456303803104_739286769962882878_n
* Foto: “Një botë me shumë Kultura” – “Shkëmbimi i Kulturave 1”. Studentë të grupmoshave të ndryshme që studiojnë në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” zhvillojnë një bashkëbisedim interaktiv me studentë që kryejnë studimet e tyre në Kolegjet e Botës së Bashkuar, UWC Red Cross Nordic, Norvegji. – Shtator 2014.
10345934_330448113803923_7822150538890500570_n
* Foto: “Një botë me shumë Kultura” – “Shkëmbimi i Kulturave 1”. Studentë të grupmoshave të ndryshme që studiojnë në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” zhvillojnë një bashkëbisedim interaktiv me studentë që kryejnë studimet e tyre në Kolegjet e Botës së Bashkuar, UWC Red Cross Nordic, Norvegji. – Shtator 2014.
10629806_330456300469771_589506240912584160_n
* Foto: “Një botë me shumë Kultura” – “Shkëmbimi i Kulturave 1”. Studentë të grupmoshave të ndryshme që studiojnë në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center” zhvillojnë një bashkëbisedim interaktiv me studentë që kryejnë studimet e tyre në Kolegjet e Botës së Bashkuar, “UWC Red Cross Nordic”, Norvegji. Studentët vinin nga Kombësi të ndryshme ku përfshiheshin shtete si Bullgaria, Anglia, Hong Kongu, Afrika e Jugut, Norvegjia, Rusia dhe Shqipëria. – Shtator 2014.
10561624_298657750316293_5480267253647201243_n
* Foto: “A flisni Anglisht? Rëndësia e të mësuarit dhe çertifikimit të gjuhës Angleze për zhvillimin e turizmit në Shqipëri”. Kjo ishte tema e Konferencës Ndërkombëtare për Turizmin ku midis të ftuarve dhe pjesëmarrësve ishin dhe Drejtuesit e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”, përkrah disa prej Qendrave, Institucioneve Arsimore, mësuesve, nxënësve, përfaqësuesve të administratës së shtetit, etj. – Korrik 2014.

* Foto: “Mos e vrit FAMILJEN!!! NUK E GËZON NJË TË DREJTË TË TILLË!” është një tjetër nisëm edukative mesazhesh në 20 seri e ndërmarrë në Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” në kuadër të edukimit të qytetarit model… – Korrik 2014.
10360831_286371768211558_5325223223931450479_n
* Foto: Momente nga Akreditimi zyrtar si “Ei-Center” (Qendër Europiane e Informatikës) nga përfaqësuesit e CDS (Certipass Digital Skills) & EIPASS (European Informatics PASSport) për Shqipërinë. Fitojmë të drejtën për të Çertifikuar me kredite dhe për të Çertifikuar Ndërkombëtarisht në Njohuritë Informatike e Programet e Kompjuterit. – 26 Qershor 2014.
10441096_286371648211570_8212158185043805890_n
* Foto: Momente nga Akreditimi zyrtar si “Ei-Center” (Qendër Europiane e Informatikës) nga përfaqësuesit e CDS (Certipass Digital Skills) & EIPASS (European Informatics PASSport) për Shqipërinë. Fitojmë të drejtën për të Çertifikuar me kredite dhe për të Çertifikuar Ndërkombëtarisht në Njohuritë Informatike e Programet e Kompjuterit. – 26 Qershor 2014.

* Foto: Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” mbyll me sukses fushatën sensibilizuese “Ne jemi EUROPË!!!”.
Një fushatë ku nuk munguan takimet, aktivitetet e postimet sensibilizuese në mbështetje të marrjes së Statusit të Vendit Kandidat… Me ideimin e kësaj nisme, ne ishim të parët dhe të vetmit Institucione dhe Qendra Arsimore në Shqipëri që u sensibilizuam në një fushatë të tillë. Duke respektuar neutralitetin politik, nën shënimin: “KUJDES: KY POSTIM NUK DUHET TË MARRË ASNJË KUPTIM POLITIK!”, me nismat sensibilizuese dhe edukative të ndërmarra ne arritëm të vendosnim një rekord të ri në informimin online shpesh duke kaluar dhe mediat më prestigjoze të vendit. Fushata sensibilizuese “Ne jemi EUROPË!!!” e pasuar më pas nga fushata sensibilizuese “Franca nuk është larg!!!” në mbështetje të ekipit Kombëtar të futbollit janë vetëm dy fushata nga seria e gjatë e fushatave sensibilizuese dhe edukative me tema të ndryshme që vulosën super rekord në historinë e nismave të ndërmarra nga “Time Center” dhe “Time Media”. – Qershor 2014.

* Foto: Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” mbështet nëpërmjet nismës sensibilizuese në “Time Media” aksionin e ndërmarrë nga Policia e Shtetit në betejën midis ligjit dhe antiligjit gjatë operacionit të ndërhyrjes në fshatin Lazarat – Qershor 2014.
1525076_279094518939283_7052909793511064260_n
* Foto: “WE ARE ONE!!! KËSHTU FOLËM NE…”. Çmimi i parë në një Konkurim të drejtpërdrejtë në historinë e Institucionit. Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” renditet në podiumin e më të mirëve në konkursin e gërmëzimit “Spelling Bee 2014”. Darla Hoxha Fiton vendin e 3-të në raundin me fitues të drejtpërdrejtë. Foto e publikuar nga faqja zyrtare e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara. – Qershor 2014.
10365878_279095282272540_8694580395257181026_n
* Foto: “WE ARE ONE!!! KËSHTU FOLËM NE…”. Çmimi i parë në një Konkurim të drejtpërdrejtë në historinë e Institucionit. Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” renditet në podiumin e më të mirëve në konkursin e gërmëzimit “Spelling Bee 2014”. Darla Hoxha Fiton vendin e 3-të në raundin me fitues të drejtpërdrejtë. Foto e publikuar nga faqja zyrtare e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara. – Qershor 2014.
10390128_278596915655710_8081368302251783387_n
* Foto: “WE ARE ONE!!! KËSHTU FOLËM NE…”. Çmimi i parë në një Konkurim të drejtpërdrejtë në historinë e Institucionit. Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” renditet në podiumin e më të mirëve në konkursin e gërmëzimit “Spelling Bee 2014”. Darla Hoxha Fiton vendin e 3-të në raundin me fitues të drejtpërdrejtë. – Qershor 2014.

* Foto: “WE ARE ONE!!! KËSHTU FOLËM NE…”. Çmimi i parë në një Konkurim të drejtpërdrejtë në historinë e Institucionit. Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” renditet në podiumin e më të mirëve në konkursin e gërmëzimit “Spelling Bee 2014”. Darla Hoxha Fiton vendin e 3-të në raundin me fitues të drejtpërdrejtë. – Qershor 2014.
10478113_279096568939078_453701007076205173_n
* Foto: “WE ARE ONE!!! KËSHTU FOLËM NE…”. Çmimi i parë në një Konkurim të drejtpërdrejtë në historinë e Institucionit. Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” renditet në podiumin e më të mirëve në konkursin e gërmëzimit “Spelling Bee 2014”. Darla Hoxha Fiton vendin e 3-të në raundin me fitues të drejtpërdrejtë. Të gjithë përfaqësuesit u vlerësuan me “Çertifikatën e Mirënjohjes” të lëshuar nga Bordi Drejtues dhe fitueses së vendit të tretë ju dhurua një bursë 3 mujore për vazhdimin e kursit, e plot dhurata të tjera. Kjo ngjarje u simbolizua në Brand në historinë e Institucionit dhe Darla Hoxha u njoh simbolikisht nga të gjithë si “Zonjusha në krahë të Trëndafilit”.
Përveç fitores së Darlës, Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”, kjo ishte një ditë fitoresh edhe për një pjesë të stafit Themelues të Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”, të cilët me një eksperiencë disavjeçare në Themelimin e më shumë se një Institucioni dhe Qendre Arsimore, arritën të përfaqësohen denjësisht në podiumin e fituesve me konkurentë ku përfshiheshin ish nxënës dhe nxënës aktual të këtij personeli, midis të cilëve dhe dy prej fitueseve në podium. Foto e publikuar nga faqja zyrtare e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara. – 12 Qershor 2014.

* Foto: Momente nga provat për konkursin e gërmëzimit “Spelling Bee 2014″… – Qershor 2014.

* Foto: Momente nga provat për konkursin e gërmëzimit “Spelling Bee 2014″… – Qershor 2014.

* Foto: “Town Hall Meeting 2. Lexo & Mëso!!! Dedikuar LIBRIT… LEXIMI DËMTON RËNDË INJORANCËN!!!”. Dario Rexhollari vlerësohet dhe motivohet nga “Time Center”. – Qershor 2014.
10307380_279045795610822_1768077931991636017_n
* Foto: “Town Hall Meeting 2. Lexo & Mëso!!! Dedikuar LIBRIT… LEXIMI DËMTON RËNDË INJORANCËN!!!”. Dario Rexhollari vlerësohet dhe motivohet nga “Time Center”. – Qershor 2014.
10364135_279044852277583_355605013278381796_n
* Foto: “Town Hall Meeting 2. Lexo & Mëso!!! Dedikuar LIBRIT… LEXIMI DËMTON RËNDË INJORANCËN!!!”. Dario Rexhollari vlerësohet dhe motivohet nga “Time Center”. – Qershor 2014.
10381993_280618225453579_3329153258259480597_n
* Foto: “Town Hall Meeting 2. Lexo & Mëso!!! Dedikuar LIBRIT… LEXIMI DËMTON RËNDË INJORANCËN!!!”. Dario Rexhollari vlerësohet dhe motivohet nga “Time Center”. – Qershor 2014.
10402394_280618052120263_1804019558452062325_n
* Foto: “Town Hall Meeting 2. Lexo & Mëso!!! Dedikuar LIBRIT… LEXIMI DËMTON RËNDË INJORANCËN!!!”. Dario Rexhollari është talenti më i ri i letrave shqipe i cili çeli siparin e fushatës sensibilizuese për afrimin e të rinjve me dijen, librin dhe për motivimin e të gjithë talenteve në fushat e artit, muzikës, shkrimit dhe standarteve të larta në mësimdhënie. Në 10 Qershor 2014, në ditën kushtuar tij, pasi mbrojti në dy gjuhë temën “Loja e Fituar, sfida e të njohurit të vetvetes”, në Simpoziumin e organizuar nga Institucioni Arsimor Profesional “Time Center”, Dario Rexhollari u vlerësua me “Çertifikatën e Mirënjohjes” nga “Time Center”. Dario Rexhollari është personi i parë që Çertifikohet nga Institucioni Arsimor Profesional “Time Center”. – Qershor 2014.

* Foto: Merols Mukaj, studenti i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” i cili kreu paketën përgatitore për provimin ndërkombëtar të TOEFL, vlerësohet me 101 pikë në rezultatin final…- Qershor 2014.

* Foto: 29 Maj 2014 – Violeta Alibeaj Miraka, studentja e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center” fiton me notën A, provimin e Çertifikimit Ndërkombëtar të të folurit ofruar nga “Trinity College London”, duke u bërë kështu zyrtarisht studentja e parë e Institucionit tonë që Çertifikohet Ndërkombëtarisht në të folurin e gjuhës Angleze. Ky Çertifikim u pasua me të tjera Çertifikime Ndërkombëtare për nxënësit e Institucionit. – Maj 2014.
10170810_261821270666608_3545037169803096442_n
* Foto: Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” licensohet zyrtarisht nga Ministria e Arsimit dhe Sportit e Republikës së Shqipërisë. – 05 Maj 2014.
10313865_261821147333287_9021994314646678820_n
* Foto: Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” licensohet zyrtarisht nga Ministria e Arsimit dhe Sportit e Republikës së Shqipërisë. Ministrja e Arsimit znj. Lindita Nikolla firmosi në dt. 05 Maj 2014, zyrtarisht kërkesën për Licensim, të bërë nga Bordi Drejtues i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”, duke e renditur atë në kategorinë e Institucioneve të Arsimit Parauniversitar. Aktualisht Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” zotëron një seri Licensimesh, Marrëveshjesh e Patentash Ekskluzive Kombëtare e Ndërkombëtare në Programet dhe Kurrikulat e tij të Studimit. – 05 Maj 2014.
10155400_257036797811722_3592881158427120155_n
* Foto: “Ne jemi EUROPË!!! – Town Hall Meeting 1”, Shkrimtari, Profesori dhe Personaliteti i shquar i Diasporës Shqiptare z. Skënder Sherifi, viziton dhe takohet më stafin, nxënësit dhe studentët e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. – Prill 2014.
10171766_257897207725681_4820304744677503461_n
* Foto: “Ne jemi EUROPË!!! – Town Hall Meeting 1”, Shkrimtari, Profesori dhe Personaliteti i shquar i Diasporës Shqiptare z. Skënder Sherifi, viziton dhe takohet më stafin, nxënësit dhe studentët e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. – Prill 2014.
10250308_257037844478284_7729887186954886969_n
* Foto: “Ne jemi EUROPË!!! – Town Hall Meeting 1”, Shkrimtari, Profesori dhe Personaliteti i shquar i Diasporës Shqiptare z. Skënder Sherifi, viziton dhe takohet më stafin, nxënësit dhe studentët e Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”. I cilësuar si një ndër 10 shkrimtarët modernë më të mirë në Europë, z. Sherifi  iu përgjigj pyetjeve të fëmijëve të cilët ishin të interesuar mbi aktivitetin e tij letrar dhe jo vetëm. Skënder Sherifi i dhuroi disa nga botimet e veta bibliotekës së Institucionit, duke u bërë kështu i pari vizitor i përmasave ndërkombëtare që dhuron botimet e tij për bibliotekën tonë. Në fund të gjithë sëbashku bëmë një grup foto. “Një gjuhë është një popull…”, u shpreh ndër të tjera Skënder Sherifi në “Time Center. – Prill 2014.

* Foto: Njoftimi i “Town Hall Meeting 1”, takimit të parë të kësaj formule në historinë e Institucionit… – Prill 2014.

1625487_252493251599410_1870650445_n
* Foto: “Vepro me votë, thuaj fjalën tënde… Ditët e Anketës, 01-05 Prill 2014”. Anketimi i parë i mendimit të nxënësve dhe studentëve në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”. – Prill 2014.
1979852_252493171599418_1117695883_n
* Foto: “Vepro me votë, thuaj fjalën tënde… Ditët e Anketës, 01-05 Prill 2014”. Anketimi i parë i mendimit të nxënësve dhe studentëve në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”. – Prill 2014.

* Foto: Momente nga festimet e 7 Marsit të parë, (festës së mësuesit), në historinë e Institucionit… – Mars 2014.

* Foto: Momente nga festimet e 7 Marsit të parë në historinë e Institucionit… – Mars 2014.

* Foto: Momente nga festimet e 7 Marsit të parë, (festës së mësuesit), në historinë e Institucionit… – Mars 2014.

* Foto: Momente nga Inaugurimi zyrtar i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”, 15 Shkurt 2014, ditë që hyri në histori edhe si ditëlindja zyrtare e tij. Nxënës i Institucionit Aldo Bardhi, një nga talentet e reja të muzikës moderne shqiptare, fitues i vendit të dytë në “X-Factor Albania II” dhe konkurues në një seri formatesh e festivalesh muzikorë televizivë shënjon me gisht logon nën të cilën korret fitore, “Time Center”… – 15 Shkurt 2014.
1604448_10203271541168259_430801720_n
* Foto: Momente nga Inaugurimi zyrtar i Institucionit Arsimor Profesional “Time Center”, 15 Shkurt 2014, ditë që hyri në histori edhe si ditëlindja zyrtare e tij. – 15 Shkurt 2014.
1904168_238604846321584_1033926927_n
* Foto: Një pjesë nga “Gurëvënësit e Parë” në Institucion. Midis të pranishmëve në fotografi dhe Sindi Glina, nxënësja e parë e rregjistruar në Institucionin Arsimor Profesional “Time Center”. Ky është grupi i dytë i studentëve të filluar në “Time Center” dhe grupi i parë i Gjuhës Franceze të rregjistruar në historinë e Institucionit. Grupi i parë i studentëve që filloi mësimin në “Time Center” është grupi i studimit të Gjuhës Angleze me mësuese Edlira Pezën. – Shkurt 2014.1653648_236367119878690_1966024581_n
* Foto:  Fletëpalosjet e para, logo dhe dizanjet përbërëse të Brand-it zyrtar, të prodhuara nga zyra e promocionit në Institucion. – 04 Shkurt 2014.
1688536_236367139878688_627824063_n
* Foto:  Fletëpalosjet e para, logo dhe dizanjet përbërëse të Brand-it zyrtar, të prodhuara nga zyra e promocionit në Institucion. – 04 Shkurt 2014.
10458351_280683455447056_1136405110263213344_n
* Foto: Kështu erdhëm NE!!! Disa momente nga puna mbi ndërtimin e Institucionit (Godina 1). – Janar-Shkurt 2014.
10459919_280683415447060_3658369737728075906_n
* Foto: Kështu erdhëm NE!!! Disa momente nga puna mbi ndërtimin e Institucionit (Godina 1). – Janar-Shkurt 2014.
10300015_280683025447099_2469493696253885268_n
* Foto: Kështu erdhëm NE!!! Disa momente nga puna mbi ndërtimin e Institucionit (Godina 1). – Janar-Shkurt 2014.
10415592_280682348780500_7186696077973976389_n
* Foto: Kështu erdhëm NE!!! Disa momente nga puna mbi ndërtimin e Institucionit (Godina 1). – Janar-Shkurt 2014.10428541_280682285447173_7093544402925016768_n
* Foto: Kështu erdhëm NE!!! Disa momente nga puna mbi ndërtimin e Institucionit (Godina 1). – Janar-Shkurt 2014.10423763_280682825447119_4196220361872444512_n
* Foto: Kështu erdhëm NE!!! Disa momente nga puna mbi ndërtimin e Institucionit (Godina 1). Një mëngjes Janari na u desh të fillonim gjithçka nga Zero. Jeta është e tillë, ka ulje, rrëzime, mohime, pengesa e zhgënjime. Por ne nuk u dorëzuam dhe brenda një kohe rekord arritëm të ndërtojmë një Institucion Arsimor Profesional të denjë për të konkuruar në treg e për të vendosur rekorde. “Time Center” lindi nga energjia dhe pasioni për t’u ringritur, i një stafi me një eksperiencë me dekada në arsim dhe në Themelimin e Menaxhimin e më shumë se një Institucioni dhe Qendre Arsimore. Njoftimi i parë për daljen e Institucionit. – Janar-Shkurt 2014.