Partnerë

Ministria e Arsimit dhe Sportit

Educational Centre Albania

Trinity College London

EIPASS

Pasaporta Europiane e Informatikës

IMB

Instituti i Modelimeve në Biznes

Klaron Seciurity

 

Kujtesa NET

AQSHF

Arkivi Qëndror Shtetëror i Filmit

TVSH

Televizioni Kombëtar Shqipëtar

 

 

KOHA TELEVIZION

www.edsi.al