Design

Zyra e Shërbimeve Profesionale në “Time Center” ofron shërbime profesionale në fushën e design.

Tek ne ju do të gjeni punime grafike që përfshijnë:

  • Konceptim, ideim, ndërtim dhe realizim “Brand-i”.
  • Logo.
  • Kartvizita.
  • Fletëpalosje.
  • Postera.
  • Faqosje dhe përpunim materialesh print.

Krijimin e faqeve të ndryshme të Web-it në varësi të kërkesave të Subjekteve, me vetë-administrim nga klienti.

Krijimin e programeve të personalizuara financiare për administrim biznesesh dhe koorporatash të ndryshme.

1966864_243560749159327_1872742505_n