Përkthime

Zyra e Shërbimeve Profesionale në “Time Center” ofron përkthime zyrtare në gjuhë të ndryshme, për Media dhe Komunikim.

Ju ofrojmë përkthime nga gjuhë të ndryshme zyrtare të Bashkimit Europian dhe të
vendeve të tjera të globit si:

 • Anglisht – Shqip, Shqip – Anglisht,
 • Frengjisht – Shqip, Shqip – Frengjisht,
 • Italisht – Shqip, Shqip – Italisht,
 • Gjermanisht – Shqip, Shqip – Gjermanisht,
 • Spanjisht – Shqip, Shqip – Spanjisht,
 • Turqisht – Shqip, Shqip – Turqisht,
 • Rusisht – Shqip, Shqip – Rusisht,
 • Bullgarisht – Shqip, Shqip – Bullgarisht, etj.

Llojet e përkthimeve:

 • Përkthime Dokumentarësh,
 • Përkthime Filmash Vizatimorë,
 • Përkthime Filmash Artistik,
 • Përkthime Serialesh/Telefilmash,
 • Përkthime Telenovelash.

Shërbimet Profesionale në “Time Center”, sigurojnë dhe garantojnë autenticitetin dhe origjinalitetin e materialit duke ruajtur kuptimin e vërtetë, pa i ndryshuar formë dhe përmbajtje bazë nga materiali i përkthyer.

Në rastin e përkthimeve për Media të ndryshme, Institucioni është i pajisur me një staf të kualifikuar me eksperiencë disa vjeçare në këtë fushë, përfshirë bashkëpunime me Mediat më prestigjoze në vend dhe të huaja.

10592648_312904525558282_1857370544274098497_n