Redaktime

Zyra e Shërbimeve Profesionale në “Time Center” ofron redaktime gjuhësore të materialeve dhe dokumentave sipas standartit të terminologjisë zyrtare bazë, të gjuhës së përdorur në material dhe dokument.

Të gjitha redaktimet marrin në konsideratë shpejtësinë mesatare të leximit të gjuhës së dhënë, duke vendosur në këtë mënyrë një ekuilibër të përsosur midis sasisë së titrave për transmetimin në idenë origjinale, gjatësinë e tyre dhe kohëzgjatjen.

Me anë të stafit profesional të “Time Center” redaktimi i materialit përfshin anën gjuhësore dhe gramatikore të tij duke e ruajtur kuptimin bazë dhe në gjuhën e përkthyer.

10484033_314865088695559_1468406719779830926_n