Time Book

Kjo kategori është konceptuar si një vitrinë dedikuar të gjithë të apasionuarve pas shkrimit dhe mendimit të lirë për të promovuar veten dhe idetë personale. Të gjithë të interesuarit mund të na dërgojnë shkrimet e tyre konkurente sëbashku me një prezantim personal në adresën: info@timecenter.al.

Shkrimet duhet të jenë autentike, të faqosura në formatin word ose pdf dhe të korrektuara, ato do të përzgjidhen dhe verifikohen nga stafi i “Time Media” dhe do të publikohen në kategori sëbashku me emrin dhe kontaktin e autorit.
Shkrimet nuk duhet të përmbajnë asnjë mesazh që cënon etikën e Institucionit. “Time Center” dhe “Time Media”, duke mos dashur të cënojnë opinionet dhe mendimet e gjithësecilit prej aplikantëve në këtë kategori, ju luten që ato të mos përmbajnë gjuhë të urrejtjes, fyerje dhe ofendime personale sepse në të kundërtën, nuk do të publikohen.

“Time Media” dhe Institucioni Arsimor Profesional “Time Center” jo domosdoshmërisht mund të pajtohen me opinionet dhe qëndrimet e publikuara nga autorët përkatës. Shkrimet nuk duhen nënkuptuar me asnjë mesazh që cënon “Kodin e Etikës” të parashikuar në Institucion.

Faleminderit dhe lexim të mbarë!

documentosdetrabajo